Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Tarihi II

Ders Kodu6411.020218
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Remzi Kitabevi
  • Sanatın Öyküsü E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
  • Kaynak ve Kökleriyle AvrupaResim Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Avrupa Resminde Üslup ve Anlamİlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Resmin Dili Uşun Tükel,Homer Kitabevi
  • Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
  • Otuz BinYıl Öncesinden Günümüze Heykel, Önder Şenyapılı, Metu Pres
  • André Lhote,Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge
  • Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer,Payel Yayınevi, Çeviren: Cevat Çapan
Ders TanımıI.Dönemin kısa tekrarı ve II.Dönem ders planı ve konularla ilgilibilgilendirme. Gotik Sanat.Uluslar arası Gotik Üslup ve Erken Rönesansa Giriş.Rönesans Sanatı. 14.yy sonları, 15.yy, 16.yy başı..Rönesans Sanatından Maniyerizme geçiş ve Maniyerizm.Maniyerizmden Barok Sanata geçiş ve Barok Sanat.Neoklasik Üslup ve Romantizm.Realizm, Empresyonizm.Empresyonizm, Post Empresyonizm.Sembolizm, Ekspresyonizm.Genel tekrar
HedeflerBatıda Ortaçağ Sanatından, 19.yy Sanatına kadar olan sanatsal üretim sürecininkaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte elealınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarakizlemesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Batıda Ortaçağ Sanatından, 19.yyBatı Sanatına kadar farklı anlayışlar doğrultusunda gelişen sanatsal üretimlerkarşılaştırmalı olarak ele alınır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ortaçağ Sanatından, 19.yy sanatına kadar olan süreci tanır.
2Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular.
3Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1I.Dönemin kısa tekrarı ve II.Dönem ders planı ve konularla ilgilibilgilendirme.
2Gotik Sanat.
3Uluslar arası Gotik Üslup ve Erken Rönesansa Giriş.
4Rönesans Sanatı. 14.yy sonları, 15.yy, 16.yy başı.
5Rönesans Sanatından Maniyerizme geçiş ve Maniyerizm.
6Maniyerizmden Barok Sanata geçiş ve Barok Sanat.
7 Genel Tekrar.
8VİZE
9Neoklasik Üslup ve Romantizm.
10 Realizm.
11Empresyonizm.
12Post Empresyonizm.
13Sembolizm.
14Ekspresyonizm.
15Genel tekrar
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1212333
ÖÇ21412333
ÖÇ32412333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek