Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mesleki Teknik Resim II

Ders Kodu6411.020210
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. 1. Bağcı M, Bağcı C, 1982. Teknik Resim, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası,Ankara.2. Gediktaş M, Özdaş N. Teknik Resim, Birsen Yayınevi, İstanbul.3. Karagöz Y, 1998. Uygulamalı Teknik Çizim, Barış Yayınları, FakültelerKitabevi, İzmir.4. Abdulla G, Abdullayev R, 2010. Teknik Resim Temel Bilgiler ve Uygulamalar,Seçkin Yayıncılık, Ankara.5. Helsel J, 1992. Engineering Drawing and Design, McGraw-Hill InternationalEditions, Singapore.6. Lamit LG, Kitto KL, 1997. Engineering Graphics and Design, West Publishingcompany, Minneapolis.7. Kalameja AJ, 1992. The Autocad Tutor For Engineering Graphics, DelmarPublishers Inc., Albany.8. Erdoğan E. Geometrik Boyutlandırma ve Ölçü Toleranslarının Arıza vePeriyodik Bakıma Etkisi, Mühendis ve Makine, Cilt: 50, Sayı: 598, 25-38.9. Jensen CH, Helsel JD. Engineering Drawing and Design.10.Yarwood A. An Introduction To Technical Drawing.11. MEGEP Teknik Resim Notları (http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html)
Ders TanımıTeknik resmin önemi. Tanımı, endüstrideki yeri, teknik resimdekullanılan araç gereçler ve resim kâğıtları. Teknik resimde kullanılanölçekler, yazı ve rakam çeşitleri. Çizgi çeşitleri; önemi, kullanıldığıyerler. Katı cisimlerin hacimlerini hesaplama ile hacim büyültmeküçültmeyi bu işlemleri formlara uygulanması. Seramik formların kesitçizimlerini yapmak; tam kesit, yarım kesit. Çay takımı veya yemektakımı parçalarının tek tek hacim hesaplamalarının yapılması, kesitlerininçizilmesi.
HedeflerSeramik formların kesit çizimlerini yapmak; tam kesit, yarım kesit. Çay takımıveya yemek takımı parçalarının tek tek hacim hesaplamalarının yapılması,kesitlerinin çizilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ölçülendirme.
2Kesit alma.
3Resim okuma.
4Serbest Elle Çizim.
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Teknik resmin önemi. Tanımı.
2Endüstrideki yeri, teknik resimdekullanılan araç gereçler ve resim kâğıtları.
3Teknik resimde kullanılanölçekler, yazı ve rakam çeşitleri.
4Çizgi çeşitleri; önemi, kullanıldığıyerler.
5 Katı cisimlerin hacimlerini hesaplama ile hacim büyültmeküçültmeyi bu işlemleri formlara uygulanması.
6Seramik formların kesitçizimlerini yapmak; tam kesit, yarım kesit.
7Genel Tekrar.
8VİZE
9Çay takımı veya yemektakımı parçalarının tek tek hacim hesaplamalarının yapılması.
10Çay takımı veya yemektakımı parçalarının tek tek hacim hesaplamalarının yapılması, kesitlerininçizilmesi.
11Örnek Çizimlerin Gösterilmesi.
12Başka formlardan kesitler çizilmesi.
13Başka formlardan kesitler çizilmesi.
14Genel Tekrar.
15Genel Tekrar.
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Gösterme14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133334434
ÖÇ233334444
ÖÇ333334443
ÖÇ442334443
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek