Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Geleneksel Türk El Sanatları

Ders Kodu6411.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Cahide KESKİNER,Hatai,Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul,1990 Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Sanat ve Kültür Yayınları,İstanbul,1978 Emel ESİN,Türk Sanatında İkonografik Motifler.Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003 Jonathan M.BLOOM
  • Kağıda İşlenen Uygarlık
  • Kitap Yayınevi, İstanbul 2001 Banu MAHİR,Osmanlı Minyatür Sanatı,Kabalcı Yayınevi, İstanbul,2004 Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yayınevi, İstanbul,2001 Yaşar ÇORUHLU, Erken Devir Türk Sanatı,Kabalcı Yayınevi, İstanbul,2007 [Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatı,Gözen Kitap ve Yayınevi
  • İstanbul,2003
Ders TanımıGeleneksel Türk Sanatlarında yer alan ; Çini, Tezhip, Kalem İşleri, Halı- Kilim-Eski kumaş, Cilt, Hat, Ebru, Minyatür, Ahşap, Maden, Taş işçiliği tarihi ve sanatsal açıdan ele alınarak, uygulamalı ve teorik olarak incelenecektir. Geleneksel Sanatlardan : Taş , Çini, Ahşap, Maden, Halı-Kilim, Kalemişi ve Kitap Sanatlarının (Kağıt, Hat, Cilt, Tezhip, Ebru, Minyatür, Katı´a) tanıtımı .
HedeflerGeleneksel Türk El Sanatlarının tarihsel süreci, üretilmiş eserlerin teorik ve görsel eğitim yöntemleriyle öğrenciye kazandırılması ve bu doğrultuda kültür varlıklarını koruma yetkinliği amaçlanır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel Türk El Sanatlarının tarihsel süreci, üretilmiş eserlerin teorik ve görsel eğitim yöntemleriyle öğrenciye kazandırılması ve bu doğrultuda kültür varlıklarını koruma yetkinliği amaçlanır.
2-Geleneksel Türk El Sanatlarını tanır ve yorumlar.
3Sanat kolları ve yan disiplinler arasındaki ortak noktaların belirlemek ve buna bağlı otoriter bakış açısını oluşturur.
4Uygulamalı sanat kollan için altyapı oluşturarak geniş bir perspektif geliştirir.
5-Sanatsal faaliyetler sırasında geleneksel Türk el sanatlarının diğer alanlarındaki uygulamalardan etkileşimin bilimsel ve akademik ortamda uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Geleneksel Türk El Sanatları hakkında bilgi verilmesi El sanatlarının alt dalları hakkında bilgi
2Geleneksel Türk El Sanatları hakkında bilgi verilmesi El sanatlarının alt dalları hakkında bilg
3El sanatlarında kullanılan motiflerin tarihsel gelişimi ve çizimlerinin gösterilmesi
4El sanatlarında kullanılan motiflerin tarihsel gelişimi ve çizimlerinin gösterilmesi
5Çini sanatı hakkında bilgi,tarihsel gelişimi, günümüzdeki yeri ve motif uygulaması
6Çini sanatı hakkında bilgi,tarihsel gelişimi, günümüzdeki yeri, ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi
7Tezhip sanatı hakkında bilgi, tarihsel gelişimi ve kullanıldığı alanlar
8Ara sınav
9Tezhip sanatı hakkında bilgi, tarihsel gelişimi ve kullanıldığı alanlar
10Seramik sanatı hakkında bilgi, tarihsel gelişimi,dekor teknikleri ve uygulanması hakkında bilgi
11Seramik sanatı hakkında bilgi, tarihsel gelişimi,dekor teknikleri ve uygulanması hakkında bilgi
12Vitray sanatı hakkında bilgi, teknikleri ve kullanım alanları
13Vitray sanatı hakkında bilgi, teknikleri ve kullanım alanları
14Mozaik sanatının tarihsel gelişimi, uygulanışı ve günümüzdeki yeri hakkında bilgi
15Genel tekrar
16final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14533311
ÖÇ25543422
ÖÇ34332312
ÖÇ44332331
ÖÇ55442323

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek