Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Temel Tasarım

Ders Kodu6411.020113
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıÖğrenciye sanat eğitiminin temel ilke, kavram ve yöntemlerini kazandırılır. Öğrencinin yaratıcı gücünükullanarak gözlem, izlenim ve duygularını sanat yoluyla ifade edebilme başarısını sağlatılır. Görsel tasarımilkelerini kavratarak estetik eğitimi verilir.
HedeflerTEMEL TASARIM SÜRECİ; temel tasarım TANIMLAMA ARACI ÖĞELER (nokta, çizgi, ölçü, doku, şekil, renk, yön, aralık, hareket ve ışık-gölge), temel TASARIM İLKELERİ (tekrar, uygunluk, zıtlık, kademelenme, denge ve birlik) ve GÖRSEL ALGILAMA aracı kavramlar (yakınlık, benzerlik, bağıntı, simetri ve saydamlık), şekil / biçim ve çalışma alanı ilişkisi ve iki ve üç boyutlu çalışma alanları konuları oluşturmaktadır.Öğrenciye sanat eğitiminin temel ilke, kavram ve yöntemlerini kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel tasarım ilke ve prensiplerini tanır
2Temel Tasarım ile ilgili profesyonel çalışma süreç ve aşamalarını tanır
3Tasarım ile güncel teknoloji, içerik ve ürünün gerçeğe dönüşümü arasındaki ilişkileri fark edebilir (
4Uyum içinde takım çalışması gerçekleştirir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, dersin tanımı, kullanılacak gerekli malzemelerin dökümü ve dersin disiplini ile ilgili genel açıklamalar.
2Çizgi, çizgi türleri, çizgi elemanı üzerinden değer kavramı (ince-kalın / açık-koyu) yön, kavram, yaratıcı çizgiselçalışmalar, çizgi ile hacim anlatımı (üç boyutluluk). Çizgisel çeşitlilik birliktelikleri.
3Çizgi, çizgi türleri, çizgi elemanı üzerinden değer kavramı (ince-kalın / açık-koyu) yön, kavram, yaratıcı çizgiselçalışmalar, çizgi ile hacim anlatımı (üç boyutluluk). Çizgisel çeşitlilik birliktelikleri.
4Işığın tarifi, leke ve lekenin anlatımı (kurşun kalem değerleriyle nötr-gri çubuğu). ışık-gölge / açık-koyu tanımlamaları.Temel geometrik formlar üzerinde lekesel tercihlerle, ışık kaynağı konumuna göre üç boyutlu anlatım etkileri.
5Işığın tarifi, leke ve lekenin anlatımı (kurşun kalem değerleriyle nötr-gri çubuğu). ışık-gölge / açık-koyu tanımlamaları.Temel geometrik formlar üzerinde lekesel tercihlerle, ışık kaynağı konumuna göre üç boyutlu anlatım etkileri.
6Doku, dokunun tanımı, doku çeşitlemeleri. Strüktür ve tekstür kavramı farklılıkları. Çeşitli doku araştırmaları veçalışmaları. Doku ile biçim, form ilişkilerinin anlatımı. Elimizdeki malzemelerle doku etkileri yaratmak, görsel anlatımdanokta değerleri.
7Doku, dokunun tanımı, doku çeşitlemeleri. Strüktür ve tekstür kavramı farklılıkları. Çeşitli doku araştırmaları veçalışmaları. Doku ile biçim, form ilişkilerinin anlatımı. Elimizdeki malzemelerle doku etkileri yaratmak, görsel anlatımdanokta değerleri.
8ara sınav
9Çizgi, leke, dokunun kompozisyon fikriyle, birlikte kullanımı. İki boyutlu ve üç boyutlu hacim etkilerinin perspektif fikriçerçevesinde oluşumu.
10Çizgi, leke, dokunun kompozisyon fikriyle, birlikte kullanımı. İki boyutlu ve üç boyutlu hacim etkilerinin perspektif fikriçerçevesinde oluşumu.
11Serbest çalışmalar. Bilinen sanat akımları içinde temel sanat eğitimi bilgi ve deneyimlerinin irdelenmesi. Notançalışmaları.
12Serbest çalışmalar. Bilinen sanat akımları içinde temel sanat eğitimi bilgi ve deneyimlerinin irdelenmesi. Notançalışmaları.
13Temel tasarlamada kullanılan terimlerin genel bir değerlendirilmesi. Kurallı-kuralsız / statik-dinamik), görsel denge ve görsel ritm, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, devamlılık-süreklilik, zıtlık, egemenlik vb. projeüretmek.
14Temel tasarlamada kullanılan terimlerin genel bir değerlendirilmesi. Kurallı-kuralsız / statik-dinamik), görsel denge ve görsel ritm, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, devamlılık-süreklilik, zıtlık, egemenlik vb. projeüretmek.
15genel tekrar
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ444444444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek