Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mesleki Teknik Resim I

Ders Kodu6411.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. 1. Bağcı M, Bağcı C, 1982. Teknik Resim, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası,Ankara.2. Gediktaş M, Özdaş N. Teknik Resim, Birsen Yayınevi, İstanbul.3. Karagöz Y, 1998. Uygulamalı Teknik Çizim, Barış Yayınları, FakültelerKitabevi, İzmir.4. Abdulla G, Abdullayev R, 2010. Teknik Resim Temel Bilgiler ve Uygulamalar,Seçkin Yayıncılık, Ankara.5. Helsel J, 1992. Engineering Drawing and Design, McGraw-Hill InternationalEditions, Singapore.6. Lamit LG, Kitto KL, 1997. Engineering Graphics and Design, West Publishingcompany, Minneapolis.7. Kalameja AJ, 1992. The Autocad Tutor For Engineering Graphics, DelmarPublishers Inc., Albany.8. Erdoğan E. Geometrik Boyutlandırma ve Ölçü Toleranslarının Arıza vePeriyodik Bakıma Etkisi, Mühendis ve Makine, Cilt: 50, Sayı: 598, 25-38.9. Jensen CH, Helsel JD. Engineering Drawing and Design.10.Yarwood A. An Introduction To Technical Drawing.11. MEGEP Teknik Resim Notları (http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html)
Ders Tanımıİki görünüşü verilen bir parçasının üçüncü görünüşünü çizer. Perspektif resimleri ve görünüşleri ölçülendirir. Kesit alma yöntemlerini bilir ve uygular. Serbest elle çizim yapar.
HedeflerStandartlar, temel geometrik çizimler. Perspektif çeşitleri, perspektif görünüşten izdüşümlerinin çizimi. Ölçülendirme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mesleki Teknik resim terminolojisi.
2Resim araç-gereçleri.
3Perspektif resimler.
4Temel ve yardımcı görünüşler, ölçülendirme, kesit alma, resim okuma.
5 Serbest elle çizim, bilgisayarla çizim komutlarının tanıtılması.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Teknik resimin tanıtım , tarihçesi, araç ve gereçlerinin tanıtım ve kullanılması.
2Standartlar, çizgi standartlar ve ölçekler.
3Temel geometrik çizimler.
4Temel geometrik çizimlerin tamamlanması ve uygulama.
5Örnek tek kaçış perspektif çizimlerin yapılması.
6Serbest elle çizim yapar.
7Genel Tekrar
8VİZE
9İki görünüşü verilen bir parçasının üçüncü görünüşünü çizer.
10Kesit alma yöntemlerini bilir ve uygular.
11Örnek çift kaçış perspektif çizimlerin yapılması
12Perspektif resimleri ve görünüşleri ölçülendirir.
13Genel Tekrar
14Serbest elle çizim yapar.
15Genel Tekrar
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13443114
ÖÇ23331333334
ÖÇ34332333334
ÖÇ4433333343
ÖÇ53333333343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek