Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Temel Sanat Eğitimi I

Ders Kodu6411.020109
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. Berger john, Yankı Yayınları , İstanbul, 2007Gombirich E.H Remzi KitapeviLynton Norbert Modern Sanatın Öyküsü Remzi Kitapevi.
Ders TanımıYaratıcılığın temel kural ve ilkelerinin verilmesiGeometrik birimlerden oluşturacak üç boyutlu kompozisyon üzerindenNegatif alan-pozitif alan oluşturmaTemel geometrik formlarla yüzey, fon, form oluşturma ve eşzamanlılıkilkelerinden yararlanılarak kompozisyon oluşturmaBir röprodüksiyon üzerinden çizgi, nokta ve tonal değerlerin kullanımıIşık, gölge çalışması: Doğal ışık-yapay ışık, sanatta ışık; temel geometrikformlar üzerinde ışığın tonel değerlerle ilişkisiTon çalışması: Drape çizimi-ton skalası (Guaj Boya ile)Füzen ile natürmort çizimiKoyu-orta-açık tonal değerleri perspektif bilgisini kullanarak iç mekandışmekan çalışmasını uygulamakYön, derinlik ve optik algı bilgisi ve kompozisyon oluşturmaVurgu Noktası, organik bir dokudan yola çıkarak elde edilen inorganikbirim form ile yüzey düzenlemesi tasarlamak (guaj boya kullanılarak)Elde edilen dokudan yüzey düzenlemesi (rölyef) yapmakBirim form tasarlamakElde edilen formdan strüktür çalışması yapmakElde edilen birim formdan büyüklük-küçüklük ilişkisi kurarak mekandüzenlemesi yapmak.(aykırı bir eleman ekleyerek renk zıtlığı, biçimzıtlıgı, miktar ,oran,vurgu noktası yapılarak
HedeflerYaratıcılığın geliştirilmesi ve temel tasarım ilkelerinin öğrenciye kazandırılması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yaratıcılığını geliştirebilir ve temel tasarım ilkeleri öğrenir.
2Temel malzeme bilgisini ve teknik beceriyi kullanır.
3Temel tasarım ilkelerini uygular.
4Çevreye ve olgulara karşı duyarlılık geliştirebilir ve yaşamla sanat arasındaki ilişkide benzetim kurar.
5Temel tasarım ilkeleriyle biçim, form ve fonun organize eder. ) Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yaratıcılığın temel kural ve ilkelerinin verilmesi.
2Geometrik birimlerden oluşturacak üç boyutlu kompozisyon üzerindenNegatif alan-pozitif alan oluşturma.
3Temel geometrik formlarla yüzey, fon, form oluşturma.
4Eşzamanlılık ilkelerinden yararlanılarak kompozisyon oluşturma.
5Bir röprodüksiyon üzerinden çizgi, nokta ve tonal değerlerin kullanımı.
6Işık, gölge çalışması: Doğal ışık-yapay ışık, sanatta ışık; temel geometrikformlar üzerinde ışığın tonel değerlerle ilişkisi.
7Genel Tekrar
8VİZE
9Ton çalışması: Kara kalem ile ton skalası.
10Füzen ile natürmort çizimi.
11Koyu-orta-açık tonal değerleri perspektif bilgisini kullanarak iç mekan dışmekan çalışmasını uygulamak.
12Yön, derinlik ve optik algı bilgisi ve kompozisyon oluşturma.
13Vurgu Noktası, organik bir dokudan yola çıkarak elde edilen inorganikbirim form ile yüzey düzenlemesi tasarlamak (kara kalem kullanılarak)
14Elde edilen dokudan yüzey düzenlemesi yapmak.
15Elde edilen birim formdan büyüklük-küçüklük ilişkisi kurarak mekandüzenlemesi yapmak.
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma100
Final Sınavı için Bireysel Çalışma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1442444144
ÖÇ2442444144
ÖÇ3442444144
ÖÇ44423444144
ÖÇ5442444144

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek