Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Tarihi I

Ders Kodu6411.020107
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Remzi Kitabevi
  • Sanatın Öyküsü E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
  • Kaynak ve Kökleriyle AvrupaResim Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Avrupa Resminde Üslup ve Anlamİlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Resmin Dili Uşun Tükel,Homer Kitabevi
  • Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
  • Otuz BinYıl Öncesinden Günümüze Heykel, Önder Şenyapılı, Metu Pres
  • André Lhote,Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge
  • Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer,Payel Yayınevi, Çeviren: Cevat Çapan
Ders TanımıTarihöncesi dönemler ve eserler eserlerin yapılış amaçları.Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşimyerleri.Yunan ve Roma uygarlıkları.Genel TekrarYunan ve Roma uygarlıkları.Bizans Sanatı.İstanbulda yer alan Bizans yapıları.Genel Tekrar, Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerinetkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. KarolenjDönemi , Otto Dönemi.Romanesk Sanat. El Yazmaları, heykel ve mimari.Gotik Sanat.
Hedeflerİlk uygarlıklardan bugüne, sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri,sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu sürecikesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tarih Öncesi Dönemden, Modern Döneme kadar olan süreci tanır.
2Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular.
3Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir.
4Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder.
5Sanatı ortaya çıktığı toplumdan, düşünce yapılarından koparmadan, sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirir.
6İhtiyaç duyulan kaynakları saptayarak, ilgili olduğu kaynakları ayırt eder.
7Sanat ve tasarım ile ilgili; estetik, sanat tarihi ve kültürü, araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri yöntemleri, gerekli yasal düzenlemeler, disiplinler arası etkileşim ve sanatsal etik konularında teorik ve uygulamalı her türlü yeterli altyapıya sahip olur.
8Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarım ve uygulamalar yapar.
9Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte , üretim ve sunum yapmak için gerekli her türlü ekipman, makina- techizat ve donanımı kullanır bu konudaki yenilikleri takip edebilme becerisi kazanır.
10Sanatsal ve endüstriyel alanda her türlü bilgiye ulaşır ve elde ettiği bilgileri yorumlar.
11
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin kapsamı hakkında bilgilendirme yapılır.
2Tarih öncesi dönemler ve eserler. Eserlerin yapılış amaçları.
3Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşimyerleri.
4Yunan Uygarlığı.
5Roma Uygarlığı.
6Genel Tekrar. Yunan ve Roma Uygarlıkları.
7Bizans Sanatı.
8VİZE
9İstanbul'da yer alan Bizans yapıları.
10Genel Tekrar, Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerinetkileri.
11Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
12Batı Sanatına giriş. 4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri.
13KarolenjDönemi , Otto Dönemi.
14Romanesk Sanat. El Yazmaları, heykel ve mimari.Gotik Sanat.
15Genel Tekrar
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1131332313
ÖÇ2141331313
ÖÇ3442332313
ÖÇ4342332313
ÖÇ5341332313
ÖÇ6341332313
ÖÇ7343443313
ÖÇ8432443313
ÖÇ943133333
ÖÇ10431431333
ÖÇ11

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek