Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ders Kodu8507214A
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör NURTEN ÖZKARA
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıBilimsel araştırmanın özellikleri Nitel ve Nicel Araştırmanın Temel Özellikleri
HedeflerBelirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2Bir araştırmayı planlar
3Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar.
4Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar.
5zırlar. Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilimsel araştırmanın özellikleri
2Bilimsel araştırmanın özellikleri
3Bilimsel tutum ve davranışlar
4Bilimsel tutum ve davranışlar
5Problemin saptanmasıAraştırmanın konusu, amacı ve önemi
6Problemin saptanmasıAraştırmanın konusu, amacı ve önemi
7 ARA SINAV
8Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel DönüşümlerNitel ve Nicel Araştırmanın Temel Özellikleri
9Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel DönüşümlerNitel ve Nicel Araştırmanın Temel Özellikleri
10Nitel Araştırmanın PlanlanmasıNicel Araştırmanın Özellikleri
11Nitel Araştırmanın PlanlanmasıNicel Araştırmanın Özellikleri
12Anket Örnekleri ve Anketlerin Araştırmada KullanımıBilimsel Kurallara Uygun Araştırma ve Rapor Örnekleri
13Anket Örnekleri ve Anketlerin Araştırmada KullanımıBilimsel Kurallara Uygun Araştırma ve Rapor Örnekleri
14Anket ve Anket Hazırlama Teknikleri
15Anket ve Anket Hazırlama Teknikleri
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma6212
Soru-Yanıt5210
Beyin Fırtınası428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ254545555545
ÖÇ354554545454
ÖÇ454555454555
ÖÇ555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek