Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mitoloji

Ders Kodu8507207A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • ÖĞR.GÖR. A. MELİH ÇİLİNGİR
Kaynaklar
 • 1. ERHAT, Azra
 • Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi İstanbul, 1978.
 • CÖMERT,Bedrettin
 • Mitoloji ve İkonografi, Ankara, 1999.
 • Dünya Mitolojisi
 • Dona Rosenberg
 • İmge Kitabevi
 • 7. Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda 2 Cilt
 • Yves Bonnefoy
 • Dost Kİtabevi
 • 11. Yaratıcı mitoloji.
Ders TanımıKavram olarak mitolojinin etimolojisi ve anlamı.Yunan mitolojisine giriş. Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları. İkonoloji ve İkonografi.
HedeflerDinleyicilerin mitolojiyi, mitlerin olası ilk ortaya çıkış nedenleri ve biçimleriyle, ait oldukları sembolik dil bağlamında, dilin ve dolayısıyla kültürün bir yansıması ve bir gösterme biçimi olarak kavramalarını sağlamaktır. Dönem sonunda dinleyicilerin mitolojiyi, bir ifade biçimi olarak değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır. Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır. Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar. Göstergelerin kültürler arası benzerliklerini tanır. Göstergelerin zaman içerisinde anlam ve içerik bağlamında gösterdikleri değişiklikleri tespit eder.
2Mitlerin fonksiyonlarını tanıyarak toplumsal yapıyla ilişkilendirir. Sanat ve tasarım ile ilgili; estetik, sanat tarihi ve kültürü, araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri yöntemleri, gerekli yasal düzenlemeler, disiplinler arası etkileşim ve sanatsal etik konularında teorik ve uygulamalı her türlü yeterli altyapıya sahip olur.
3Alanı ile ilgili problemleri uygun analitik yöntemler ile saptar, tanımlar Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarım ve uygulamalar yapar.
4Mesleği ile ilgili estetik değerlerin farkındadır, her türlü kavramı sanatsal olarak yorumlayıp eserler ortaya koyar ve mesleki-etik sorumluluk bilinci elde eder. İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olur;
5Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanır, sorunlar ile ilgili çözümler önerir ve alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az B1 düzeyinde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kavram olarak mitolojinin etimolojisi ve anlamı; Mitos, Epos, Logos; Mitoloji kuramlarıyla ve kuramcılarına genel bakış ve enstantaneler; Mitlerin yaratılma nedenleri ve ilk örnekleri; Sümer kozmogoni ve teogonilerine genel bakış
2Kavram olarak mitolojinin etimolojisi ve anlamı; Mitos, Epos, Logos; Mitoloji kuramlarıyla ve kuramcılarına genel bakış ve enstantaneler; Mitlerin yaratılma nedenleri ve ilk örnekleri; Sümer kozmogoni ve teogonilerine genel bakış
3Mısır Mitolojisi
4Yunan mitolojisine giriş; Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları; Eski Yunan ve Roma Sanatında Mitler; Rönesans?tan Modern Sanatta Mitler.
5Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Titanların Öyküleri ve Zeus?un Yükselişi
6Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Titanların Öyküleri ve Zeus?un Yükselişi
7 ARA SINAV
8Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Prometheus, Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon.
9edilen kontrast birimler ile mekan düzenlemesi tasarlamaSanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Aphrodite (Venus), Ares (Mars) ve Hephaistos (Vulcan);
10Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Athena (Minerva) ve Artemis (Diana);
11Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Apollo, Hermes (Mercury) and Pan; Adonis, Demeter (Ceres) ve Persephone, Dionysus (Bacchus)Klasik Dönemden İkonografik okumalar
12Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Apollo, Hermes (Mercury) and Pan; Adonis, Demeter (Ceres) ve Persephone, Dionysus (Bacchus)
13İkonoloji ve İkonografi
14Klasik Dönemden İkonografik okumalar
15genel tekrar
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt12224
Beyin Fırtınası326
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455555555555
ÖÇ555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek