Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mimari Süsleme ve Onarım

Ders Kodu8507122A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör NURTEN ÖZKARA
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıBezeme kavramı, osmanlı dönemine kadar antik çağ sanatı, bezemenin mimarideki uygulandığı alanlar, iç mimarlık ve dış mekanlardaki süslemelerin yapısı ve onarımı.Osmanlı dönemi boyunca mimariye bağlı olarak uygulanan bezeme yöntemleri (taş oymacılığı, duvar ve tavan resmi, altın varak, mermer taklidi, alçı pencere, ahşap süslemeler.
Hedefler Günümüzdeki uygulamalar ve restorasyon çalışmaları (bezemenin bozulma nedenleri, bezemeli elemanların onanındaki temel ilkeler)
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel yapılardaki süsleme çeşitlerini ve bu süslemelerde kullanılan motif türlerini açıklayabilecek,
2Motif türlerinin çizim ve onarım tekniklerini uygulayabilecektir.
3Türk mimarisinde taş süsleme dışında kullanılan süsleme türlerini açıklayabilecek,.
4Bu süslemelerin yapım teknikleri ve motif türlerinin çizim ve onarım tekniklerini uygulamalı olarak açıklayabilecektir.
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Anadolu Selçuklu mimarisinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motif türlerine göre örneklerle anlatılacak ve bu motiflerin çizim ve onarım teknikleri anlatılacaktır.
2Taş Süsleme de kullanılan bitkisel süsleme türlerine göre anlatılacak ve bu türlerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
3Taş Süsleme de kullanılan figürlü ve yazı süsleme türlerine göre anlatılacak ve bu türlerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
4Bitkisel süslemede kullanılan motiflerin ikonografisi anlatılacak ve bu motiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir.
5Geometrik ve figürlü süslemede kullanılan motiflerin ikonografileri anlatılacak ve bu motiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir.
6ARA SINAV
7Osmanlı çini sanatı tekniklerinden renkli sır tekniği anlatılacak ve bu tekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir.
8Ayrıca bu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
917., 18., ve 19. yüzyıl Osmanlı çini sanatı örneklerle anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
10Osmanlı çini sanatı tekniklerinden sıraltı tekniği anlatılacak ve bu tekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir.
11Türk mimarisinde ahşap süsleme teknikleri anlatılacak ve bu süslemede uygulanan motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
12Anadolu Türk beyliklerinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motif türlerine göre örneklerle anlatılacak, bu motiflerin çizim ve onarım teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir.
13Uygur, Karahanlı, Gazneli, Harzemşahlı ve Büyük Selçuklu Türk mimarisinde çini sanatının uygulandığı yerler örnekleriyle anlatılacak ve bu çiniler üzerindeki motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
14Anadolu Selçuklu Camilerinde, mihraplarındaki çiniler anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
15Anadolu Selçukluları sonrası beyliklerinden Eşrefoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları ve Germiyanoğulları?nın mimari eserlerindeki çiniler anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik10220
Problem Çözümü8216
Takım/Grup Çalışması12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455554545555
ÖÇ555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek