Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Tarihi-2

Ders Kodu8507112A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR.GÖR. A. MELİH ÇİLİNGİR
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıGotik, Rönesans,Maniyerizm,Barok, rokoko,19.yy ve sonrası sanat akımları, coğrafi konum,toplum yapısı, ekonomik durum kültür çevresi gibi etkenlere bağlı olarak sanattaki gelişmeler ele alınacaktır.
HedeflerRönesans, 17.yy,18.yy Avrupa'da sanat akımlarının incelenmesi. 19.yy'dan ve günümüze sanatsal gelişimin incelenmesi. Ünlü ressam, mimar ve heykeltıraşların eser ve hayatlarının araştırılması ve sanat tarihi ile ilgili olarak genel kültürün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ortaçağ Sanatından, 19.yy sanatına kadar olan süreci tanır Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular.
2Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir. Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder.
3Sanatı ortaya çıktığı toplumdan, düşünce yapılarından koparmadan, sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirir. İhtiyaç duyulan kaynakları saptayarak, ilgili olduğu kaynakları ayırt eder.
4Alanı ile ilgili problemleri uygun analitik yöntemler ile saptar, tanımlar ve çözme becerisi kazanır. Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarım ve uygulamalar yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1I.Dönemin kısa tekrarı ve II.Dönem ders planı ve konularla ilgili bilgilendirme.
2I.Dönemin kısa tekrarı ve II.Dönem ders planı ve konularla ilgili bilgilendirme.
3Gotik Sanat.Uluslar arası Gotik Üslup ve Erken Rönesansa Giriş.
4Gotik Sanat.Uluslar arası Gotik Üslup ve Erken Rönesansa Giriş.
5Rönesans Sanatı. 14.yy sonları, 15.yy, 16.yy başı..Rönesans Sanatından Maniyerizme geçiş ve Maniyerizm.
6Rönesans Sanatı. 14.yy sonları, 15.yy, 16.yy başı..Rönesans Sanatından Maniyerizme geçiş ve Maniyerizm.
7 ARA SINAV
8Maniyerizmden Barok Sanata geçiş ve Barok Sanat.Neoklasik Üslup ve Romantizm.
9Maniyerizmden Barok Sanata geçiş ve Barok Sanat.Neoklasik Üslup ve Romantizm.
10Realizm, Empresyonizm.Empresyonizm, Post Empresyonizm.
11Realizm, Empresyonizm.Empresyonizm, Post Empresyonizm.
12Sembolizm, Ekspresyonizm.Genel tekrar
13Sembolizm, Ekspresyonizm.Genel tekrar
14 Rönesans sanatçıları ve eserleri
15Rönesans sanatçıları ve eserleri
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım6318
Tartışma5210
Soru-Yanıt5315
Beyin Fırtınası5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek