Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

Ders Kodu8507104A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. 4. Atatürk maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. 5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Necdet Hayta, Mustafa Safran, Refik Turan, Ankara, 2011 8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 10. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2008
Ders Tanımı1923 ten İkinci Dünya Savaşı sonrasına Türkiye Cumhuriyet Tarihini kavratmak.
HedeflerSiyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilme. Atatürk dönemi Türk dış politikasını açıklayabilme. Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık) açıklayabilme. Türk İnkılap hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilme
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler bu derslerin işlenmesinin ardından; Siyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilir.
2Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık) açıklayabilir.
3Türk İnkılap hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilir.
4Atatürk dönemi Türk dış politikasını anlatabilir.
5Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
6Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Siyasal Alanda İnkılap hareketleri
2Hukuk Alanda İnkılap hareketleri
3Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap hareketleri
4Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri
5Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
6Cumhuriyetçilik
7Milliyetçilik ve Halkçılık
8Ara Sınav
9Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık
10Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık
11Milli Birlik ve beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık
12Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi
13Türk İnkılabının Nitelikleri
14Atatürk?ün ölümü, Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki yankıları
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455555555555
ÖÇ555555555555
ÖÇ655555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek