Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Tarihi-1

Ders Kodu8507113A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör Ahmet Melih ÇİLİNGİR
Kaynaklar
  • 1. Sanatın Öyküsü E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
  • Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • Resmin Dili Uşun Tükel, Homer Kitabevi
  • Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
  • Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Önder Şenyapılı, Metu Pres
  • André Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge
  • Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer, Payel
Ders TanımıDersin kapsamı hakkında bilgilendirme yapılır. Tarihöncesi dönemler ve eserler eserlerin yapılış amaçları. Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşim yerleri. Yunan ve Roma uygarlıkları. Genel TekrarYunan ve Roma uygarlıkları. Bizans Sanatı. İstanbulda yer alan Bizans yapıları. Genel Tekrar, Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi. Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi. Romanesk Sanat. El Yazmaları, heykel ve mimari.
Hedeflerİlk uygarlıklardan bugüne, sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tarih Öncesi Dönemden, Modern Döneme kadar olan süreci tanır.
2Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular.
3Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir.
4Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin kapsamı hakkında bilgilendirme yapılır.
2Tarih öncesi dönemler ve eserler eserlerin yapılış amaçları.
3Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşim yerleri.
4Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşim yerleri.
5Yunan ve Roma uygarlıkları.
6Ara Sınav
7Genel Tekrar Yunan ve Roma uygarlıkları.
8Bizans Sanatı.
9İstanbulda yer alan Bizans yapıları.
10Genel Tekrar, Batı Sanatına giriş. 4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri.
11Karolenj Dönemi
12Otto Dönemi.
13Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
14Romanesk Sanat El Yazmaları
15heykel ve mimari
16Gotik Sanat.
17Final
18
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155554455445
ÖÇ245555455544
ÖÇ355555545455
ÖÇ455555555554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek