Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeri ve İnkılap Tarihi-1

Ders Kodu8507103A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi.2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye?de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY.3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.4. Nutuk.5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih ? İlkçağlardan 1918?e. İstanbul: İmge Kitabevi.
Ders Tanımı Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.
HedeflerTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği Milli Mücadele'nin anlam ve öneminin kavranmasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnkılap kavramını tanımlayabilir
2Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
3Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
4Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir
5Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir
6Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar
2Türk inkılabını hazırlayan sebepler
3Osmanlı devletinin yıkılışı
4Birinci dünya savaşı
5Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler
6Milli mücadeleye hazırlık
7Ara sınav
8Milli mücadele dönemi
9TBMM nin açılışı
10Siyasi ve askeri gelişmeler
11Lozan barış antlaşması
12Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları
13Türk inkılap hareketleri
14Türk inkılap hareketleri
15Final Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154554545454
ÖÇ254445545555
ÖÇ345554554555
ÖÇ455555555545
ÖÇ555555555555
ÖÇ655555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek