Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili-1

Ders Kodu8507101A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • okutman RAŞİT ERSOY
Kaynaklar
  • 1. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul,1994. 2. Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008. 3. Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000. 4. Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, 2005. 5. Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003. 6. Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.
Ders Tanımı Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri.
HedeflerBu dersin amacı Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencilere bilgi vererek Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçeyi doğru bir şekilde konuşup yazabilme yeterliliğini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dil ve kültür kavramlarının açılımını tanır.
2Türk dilinin özelliklerini ve inceliklerini anlar.
3Türk dilinin gelişimini ve tarihi devrelerini anlar.
4Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgili ile ilgili kurallarını uygular.
5Türkçenin kelime türleri ve kelime gruplarını tanır.
6Türkçenin cümle bilgisini anlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dil nedir? Dilin tanımı ve özellikleri, dillerin doğuşu.
2Kültür nedir? Dil-kültür ilişkisi, dil-düşünce ilşkisi, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi.
3Yeryüzündeki diller, dilin türleri, ortak dil olarak Türkçe, konuşma ve yazı dili.
4Dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.
5Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler, Türk dilinin yayılma alanları.
6Dil bilgisi, Türkçede sesler ve seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri.
7Ses uyumları, Türkçede ses olayları, vurgu ve tonlama.
8Ara sınav
9Şekil bilgisi, kök ve ek bilgisi, yapım ekleri ve uygulanması.
10Çekim ekleri ve uygulanması
11Kelime türleri: isimler, sıfatlar, zamirler.
12Kelime türleri: zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, fiiller.
13 Kelime türleri: fiiller.
14Söz dizimi.
15Cümlenin öğeleri.
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım326
Soru-Yanıt5210
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Okuma6212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155554554555
ÖÇ255455454555
ÖÇ355445454545
ÖÇ455555555555
ÖÇ555545555555
ÖÇ655555555454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek