Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Medya Okuryazarlığı

Ders Kodu1200.040303.12
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder YILDIRIM
Kaynaklar
  • 1. Medya Okuryazarlığı-Elkitabı - Kemal İnalhttps://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/
Ders TanımıMedya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.
HedeflerMedya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar-
Öğrenme Çıktıları
1Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri
3Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri
4Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü
5Avrupa - ABD Ve Dünyada Medya Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Tarihsel Süreç
6Görsel ? yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisi
7Medya metinlerini İnceleme
8Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla Tartışma
9Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler Analizi
10Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi
11Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi
12Medya Okuryazarlığı ve İnternet
13Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Subliminal Mesaj Aktarımı
14Medya Okuryazarlığı ve Reklam Analizi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav70
Derse Katılım5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
Ev Ödevi10
Final/Bütünleme Sınavı20
Final Sınavı için Bireysel Çalışma80
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Ev Ödevi5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek