Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğrenme Psikolojisi

Ders Kodu1210.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EŞKİSU
Kaynaklar
  • 1. Ormrod, J. E. (2018). Öğrenme psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık Carter, F. (2017). Küçük ağacın eğitimi. İstanbul: Say YayıncılıkEaglemen, D. (2015). Incognito &
  • Beynin Gizli Hayatı. İstanbul: Domingo Yayınevi
Ders TanımıÖğrenme Psikolojisi dersinde öğrenmenin temelleri, öğrenme süreci, öğrenme sürecini etkileyen faktörler ve öğrenme sürecini ve verimliğini artırmayı açıklamaya çalışan kuramlar incelenmektedir.
HedeflerÖğrenme ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama, öğrenmenin gelişimi ve öğrenme sürecini açıklayan bilimsel kuramlar hakkında bilgi sahibi olma ve öğrenmenin ilkelerini eğitim sürecine aktarabilecek beceriler kazanmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2Öğrenme sürecini etkileyen etkenleri açıklar.
3Öğrenmeyi açıklayan bilimsel kuramları açıklar.
4Öğrenmeyi açıklayan bilimsel kuramların temel ilkelerini insan davranışını ve öğrenmelerini açıklamak için kullanır.
5Öğrenme sürecini etkili kılmak için kuramların temel ilkelerini nasıl kullanabileceğini söyler.
6Motivasyonun öğrenme sürecine etkilerini açıklar.
7Öğrencilerin motivasyonunu artıracak uygulamalar planlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin yapılandırılması, tanışma
2Öğrenme ile ilgili temel kavramlar
3Davranışsal Yaklaşımlar ? Klasik koşullanma
41. Klasik koşullanma ve eğitim2. Davranışsal Yaklaşımlar ? Edimsel Koşullanma I
5Davranışsal Yaklaşımlar ? Edimsel Koşullanma II
61. Edimsel koşullanma ve eğitim2. Sosyal Öğrenme Kuramı
7Sosyal Öğrenme Kuramı
81. Sosyal Öğrenme Kuramı ve eğitim2. Bilişsel Yaklaşıma Giriş ? Gestalt ve Tollman
9Bilgiyi İşleme Kuramı
10Ara Sınav
11Bilgiyi İşleme Kuramı II (Öz-düzenleme ve üstbiliş)
121. Bilgiyi İşleme Kuramı ve eğitim2. Bilişsel Gelişimsel Yaklaşımlar
13Sosyo-kültürel Yaklaşımlar
141. Sosyo-kültürel yaklaşımlar ve eğitim2. Motivasyon
15Eğitim sürecinde motivasyonun artırılması
16Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı90
Proje Sunma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma5210
Takım/Grup Çalışması5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma515
Bireysel Çalışma11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11515
Ev Ödevi5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1543
ÖÇ254423
ÖÇ3454443233
ÖÇ434344444
ÖÇ54344444
ÖÇ654334
ÖÇ73454434

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek