Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Ders Kodu1210.0202008
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mücahit KAĞAN
Kaynaklar
  • 1. Yıldız Kuzgun, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Binnur Yeşilyaprak, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000. TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990. Schimidt, John J. Psikolojik Danışma ve Rehberlik M. Engin DENİZ Ve Atılgan ERÖZKAN. Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Ders TanımıPsikolojik Danışma ve Rehberliğin ortaya çıkmasını etkileyen etmenler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile çağdaş eğitimin ilişkisi, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Rehberliğin türleri, Rehberlik hizmet alanları Bireyi Tanıma Teknikleri, İletişim Becerileri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları Rehberlikte teşkilat yapısı, Rehberlik ve psikolojik danışma kuramları
HedeflerBu dersin amacı, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanını genel olarak tanıtarak alanla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Rehberliğin Amaçlarını öğrenir.
2Rehberliğin İlkelerini öğrenir
3Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik hakkında bilgi sahibi olur.
4Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi hakkında bilgi sahibi olur.
5Bireyi Tanıma Teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
6Rehberlik hizmet alanlarını bilir
7İletişim becerilerini kullanır
8Psikolojik Danışma kuramlarını analiz eder
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Çağdaş Eğitim Anlayışına Göre Eğitimin Amaçları, Çağdaş Eğitim Anlayışı Ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri
2Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik nedir ne değildir
3Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Amaçları ve genel işlevleri
4Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin İlkeleri
5Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin tarihçesi ve PDR'nin ortaya çıkmasını etkileyen etmenler
6Psikolojik Danışmanlık Rehberlik modelleri
7Rehberlik servisleri (hizmet türleri)
8Ara sınav
9Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Türleri
10Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Türleri
11Bireyi tanıma teknikleri
12Bireyi tanıma teknikleri
13İletişim ve iletişim becerileri
14PDR Teşkilat yapısı
15Psikolojik Danışma ve psikoterapi kuramları
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11515
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek