Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fizyolojik Psikoloji

Ders Kodu1210.0202006
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Ali SÜLÜN
Kaynaklar
  • 1. 1. Öktem.Ö.(2006): Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.2. Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul3. Solso,R.L.,Maclin,M.K.,Maclin,O.H.(2007): Bilişsel Psikoloji. (Çeviri A.Ayçiçeği-Dinn) Kitabevi,İstanbul4. Feinberg,T.E.,Farah,M.J.(1997): Behavioral Neurology and Neuropsychology. MacGraw-Hill,New York5. Tanrıdağ,O.(1994): Teoride ve Pratikte Davranış Nörolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.6. http./ www.itfnoroloji.org/ekitap.htm7. Öget Öktem: Nöropsikolojik Değerlendirme8. Öget Öktem, Sara Zarko Bahar, Edip Aktin: Afazi, Apraksi, Agnozi9. Öget Öktem : Mental Durum Muayenesi
Ders Tanımı Sinir sistemindeki hücrelerin yapısı ve işlemi, Sinir sisteminin yapısı Duygular ve duyguların iletişimi Duyu organlarının işleyişi ve iletişimi İletişim bozuklukları Nörolojik bozukluklar Ders tekrarı ve Ara sınav Anksiyete ve duygulanım bozuklukları ve fizyolojisi Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Stres ve stresin fizyolojisi Bağımlılık ve madde kötüye kullanımı Endokrin sistemi Davranışlar üzerine endokrinin etkileri Genel Özet
Hedefler Bu dersin amacı, psikolojinin ve bilişsel işlevlerin beyinsel ve fizyolojik temellerini tanımak, davranışlarımız ve beyin arasındaki ilişkileri öğrenmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan beyninin evrim içinde gelişmesini ve getirdiği kazançları Tanımak
2Anne karnından-ileri yaşlara beyin gelişimini öğrenmek
3Dış ve İç çevrelerde oluşan değişiklikleri nasıl algıladığımızı ve bunlara uygun tepkileri nasıl hazırladığımızı ? nasıl uyguladığımızı öğrenmek
4Yüksek mental işlevlerimizi/Bilişsel işlevlerimizi tanımak
5Bunlardaki bozulmaların, günlük hayata ve kliniğe nasıl yansıdığını öğrenmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin tanıtımı ve Canlının temel fonksiyonel birimi hücre
2Çok hücrelilerin hayatta kalabilmesi: Homeostazis; ve evrimsel önemi
3Yapısal ve İşlevsel Sınıflandırma ve Mikro Anatomi
4Büyükbeyin, Beyinsapı ve Omurilik
5Sinir sisteminde iletişimin temelleri 1; Biyoelektriksel potansiyeller (membran ve aksiyon potansiyeli)
6Sinir sisteminde iletişimin temelleri 2; Sinaptik iletişim ve Temel Nörotransmiter Dizgeleri
7ARA SINAV
8Retiküler aktive edici sistem (uyku uyanıklık ve dikkat)
9Limbik sistem
10Ödül ve bağımlılık
11İştah ve kilo denetimi
12Yüksek zihinsel süreçler; Öğrenme, bellek
13Hormon sistemine genel bakış; davranışsal önemi
14Genel adaptasyon stres sendromu
15Beynin cinsel farklılaşması ve davranışa yansıması
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı12525
Derse Katılım403120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek