Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kültürel Antropoloji

Ders Kodu1210.0201003
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Mustafa Akın
Kaynaklar
  • 1. Kültürel Antropoloji, Sosyal Antropoloji, genel sosyoloji, kent sosyolojisi, İnsanın serüveni
Ders Tanımı Antropoloji bilimi, kültür kavramı 2-) İlkel düşünce 3-) Antropolojik kuramlar (Kültür kuramları) 4-) Ekonomik antropoloji 5-) Çevreye uyum 6-) Aile ve akrabalık sistemleri 7-) Eğitim antropolojisi 8-) Siyasal antropoloji 9-) Din ve kültür 10-) Hukuk ve kültür 11-) Dayanışma ve yardımlaşma 12-) Dil ve kültür 13-) İletişim ve kültür 14-) İlkel kültürlerde sanat 15-) Kültürel değişme 16-) Sağlık ve kültür 17-) Uygulamalı antropoloji
HedeflerBu dersin amacı, kültür kavramını, kültür ve insan ilişkisini, insanın ilk çağlardan günümüz modern dünyasına kadar geçirdiği biyolojik, fizyolojik, kültürel süreçleri, kültürde yaşanan değişimlerin toplumsal yansımalarını analiz ederek öğrencilere aktarmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar--
Öğrenme Çıktıları
1Kültür alanındaki kavramları doğru kullanır.
2Kültür tiplemelerini açıklar. insanın fizyolojik gelişimi hakkında bilgi edinir.
3Kültür kuramlarından yararlanarak toplum yaşayışlarını değerlendirir.
4Türkiye?deki kültürel çalışmaların tarihsel gelişimini açıklar.
5 İlkel ve çağdaş toplumlarda siyaset kavramının evrimleşmesini açıklar.
6Kültür ve inanç sistemi arasındaki ilişkiyi açıklar.
7Kültür ve hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi açıklar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hafta Konular Öğrenme Faaliyetleri Öğretim, Yöntem, Teknik ve Yaklaşımları1. Hafta Dersin Tanıtım Anlatım Beyin Fırtınası2. Hafta Sosyal Bilimler ve Antropoloji Anlatım nBeyin Fırt.3. Hafta Fiziksel Antropolojinin Gelişimi Ödev AnlatımBeyin Fırtınası4. Hafta Kültürel Antropoloji Ödev AnlatımBeyin Fırtınası5. Hafta Antropolojinin Kapsamı ve Çeşitli Dalları Ödev AnlatımBeyin Fırtınası6. Hafta Antropolojide Temel Ekoller Ödev AnlatımBeyin Fırtınası7. Hafta Ara Sınav 8. Hafta Evrimci Ekol Ödev AnlatımBeyin Fırtınası9. Hafta Kültür Bölgeleri Ödev AnlatımBeyin Fırtınası10. Hafta İnsan Davranışının Kültürel Temelleri Ödev AnlatımBeyin Fırtınası11. Hafta İlkel Halkların Psikolojisi Ödev AnlatımBeyin Fırtınası12. Hafta Psikanalitik Antropoloji Ödev AnlatımBeyin Fırtınası13. Hafta Bilişsel Antropoloji Ödev AnlatımBeyin Fırtınası14. Hafta Final Sınavı Ödev Soru YanıtBeyin Fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması14114
Beyin Fırtınası14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1325433
ÖÇ225
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek