Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Psikolojiye Giriş

Ders Kodu1210.0201001
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Yener ÖZEN
Kaynaklar
  • 1. Psikolojiye Giriş Ed: Doç. Dr. Şerife IŞIK Pegem Akademi Yayınları Ankara
Ders TanımıPsikoloji alanı, psikoloji kuramları, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, algı, insan gelişimi, öğrenme, bellek, zeka, bireysel farklar, güdülenme ve duygular, normal ve normal dışı davranışlarla ilgili temel kavram ve ilkeler.
HedeflerBu ders öğrencilere normal ve anormal davranışa ilişkin temel kavram ve ilkeler ile psikoloji, davranış, öğrenme süreçleri ve gelişime dair genel bir bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsanı çeşitli özellikleri ile tanır.
2İnsan davranışlarının içsel ve dışsal nedenlerini anlar.
3Kendini, kişilik özelliklerini tanır.
4İnsanı harekete geçiren güdüleyicileri öğrenir.
5Dikkat ve algı yasalarının davranışlar üzerindeki etkilerini bilir.
6Dil ve düşüncenin etkileşimli işlevlerini bilir.
7Etkili iletişim becerilerine sahip olur.
8Sresle başa çıkmanın sağlıkla ilişkisini bilir
9Zekanın önemini bilir ve önemini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Psikolojinin Doğası.
2Psikolojide Araştırma yöntemleri
3Davranışın Sinirsel temelleri
4Duyum ve Algı
5Bilinç, Uyku ve Rüyalar
6Duygular
7Motivasyon
8Ara Sınav
9Yaşam Boyu Gelişim
10Kişilik
11Öğrenme
12Bellek
13Dil ve Düşünme
14Stresle başa çıkma ve sağlıkla ilişkisi
15Zeka
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım21530
Soru-Yanıt31545
Bireysel Çalışma10220
Okuma10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek