Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili 1

Ders Kodu1200.010101
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR, Yrd. Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN
Kaynaklar
  • 1. Gedizli, Mehmet. (2006), Yazabilmek ?yazılı anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul
Ders TanımıYazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
HedeflerTürkçede yazama becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak vb.) öğretilir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Karşılaşılan metinlerin türleri ve özellikleri öğrenilir.
2Kompozisyon bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğrenilir.
3Yazılı anlatım türleri öğrenilir.
4Türlere uygun metin oluşturma ve oluşturulmuş metinler üzerinde uygulama yapma becerisi gelişir.
5Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikle fark edilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yazı ve önemi, yazılı kültürün gerekliliği, yazı ve dil
2Yazılı anlatımın amacı, okuryazar olmak
3Yazmayı öğrenmek ?sorunlar ve öneriler-
4Yazılı anlatım unsurları- dış yapı unsurları
5Yazılı anlatım unsurları- iç yapı unsurları
6Yazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imla
7Anlatım biçimleri ve özellikleri
8ARASINAV
9Yazılı anlatım türlerine giriş
10Fıkra, makale
11Eleştiri
12Yaşam öyküsü, günce, gezi yazısı, anı (hatırat), mektup
13Röportaj, deneme
14Dilekçe, özgeçmiş, tutanak, rapor, karar
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11414
Final Sınavı11414
Derse Katılım11414
Soru-Yanıt177
Takım/Grup Çalışması000
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek