Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eğitime Giriş

Ders Kodu1200.010105
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKIN
Kaynaklar
  • 1. ERDEM, MÜNİRE(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA ARKADAŞ YAYINLARI BAŞARAN,İ.ETHEM(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA EKİNOKS YAYINLARI ŞİŞMAN,MEHMET(2006)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
Ders TanımıÖğretmenlik mesleğinin özellikleri,sınıf ve okul çevresi,eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji,felsefe,hukuk),türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
HedeflerÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİLİMLERİ HAKKINDA GENEL BİR BİLGİYE VE ÖNGÖRÜYE SAHİP OLMALARINI SAĞLAMAK
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1MESLEK HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME
2ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİNİ BİLME
3SINIF VE OKUL ÇEVRESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
4EĞİTİMİN SOSYAL VE POLİTİK TEMELLERİNİ BİLME
5EĞİTİMİN BAZI ALNLARLA (PSİKOLOJİ,FELSEFE,HUKUK,EKONOMİ) İLİŞKİLERİNİN FARKINDA OLMA
6TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE GENEL İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
7EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI OLABİLECEĞİNİN FARKINDA OLMA
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1GİRİŞ
2EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
3ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
4ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
5SINIF VE OKUL ÇEVRESİ
6EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI
7EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ
8EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
9EĞİTİM VE PSİKOLOJİ
10EĞİTİM VE FELSEFE
11EĞİTİM VE HUKUK
12EĞİTİM VE EKONOMİ
13TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
15
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
Tartışma000
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek