Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ders Kodu1200.000105
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR
Kaynaklar
  • 1. Demirel, Ö. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Usem Yayınları.Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Demirel, Ö. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.Duman, B. (2008). Eğitim ve Öğretim ile ilgili temel kavramlar. B. Duman (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.Duman, B. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Maya Akademi.Gözütok, F. D. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.Güven, M. (2011).Öğrenme-Öğretme Süreci, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Edt. Bilal Duman, Ankara: Anı Yayıncılık.Hesapcıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınevi.Küçükahmet, L. (1997). Eğitim Programları ve Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.Küçükahmet, L. (1998). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Alkım YayınlarıSönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.Sünbül, Ali M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri (4. baskı). Konya: Eğitim Akademi Yayınları.Taşdemir, M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.Taşpınar, M. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri (Geliştirilmiş 6. Baskı). Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.İlk ve ortaöğretim programları.Öğretim İlke ve Yöntemleri ile ilgili diğer kitaplar.
Ders TanımıÖğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
HedeflerÖğretimle ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama, öğretimde planlı çalışabilme, öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kavrama ve etkin kullanabilme
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ders ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Alanı ile ilgili hazırlanmış olan öğretim programlarını öğretim planlarını hazırlarken kullanır.
3Alanı ile ilgili öğretim planları hazırlar.
4Eğitim-öğretimin temel ilkelerini açıklar.
5Öğretim stratejilerini ve özelliklerini açıklar.
6Öğretim yöntem ve tekniklerinin genel özelliklerini açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, dersin tanıtımı.Temel kavramlar: Eğitim, öğretim, öğrenme, öğretim, plan, program, ilke, yöntem, teknik, eğitim programı, öğretim programı.
2Eğitim programı, öğretim programı, örtük program.İlk ve ortaöğretim programlarının incelenmesi. Bilişsel, duyuşsal ve devinsel kazanım örnekleri.
3Alanı ile ilgili öğretim programlarının incelenmesi.Bir sistem olarak eğitim.
4Öğretim planlarının hazırlanmasında işbirliği yapılacak kurum ve komisyonlarÖğretmenler kuruluŞube-sınıf öğretmenler kuruluZümre öğretmenler kurulu
5Öğretim planlarıÜnitelendirilmiş yıllık planlarGünlük-ders planları
6Duyu organları ve öğrenmeİletişim ve öğrenme
7Eğitim - öğretimin temel ilkeleri
8Öğretim stratejileri
9Ara değerlendirme
10Öğretim yöntem ve teknikleriAnlatım yöntemi
11Soru - cevap, örnek olay ve problem çözme
12Rol oynama, gösterip yaptırma, proje, deney, bireysel ve sınıf dışı çalışma teknikleri
13Panel, forum, sempozyum, münazara, konferans, brifing, açık oturum, grup tartışması, balık kılçığı, beyin fırtınası, vızıltı (philips-buzz) grupları, istasyon tekniği, altı şapka
14Konuşma halkası, mikro öğretim, benzetişim, çoklu zeka.
15Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma1402
Soru-Yanıt1402
Gösterme1402
Beyin Fırtınası111
Rol Oynama / Dramatize Etme111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14235
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ65

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek