Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Psikolojik Danışma Kuramları

Ders Kodu1210.020608
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mücahit KAĞAN
Kaynaklar
  • 1. Corey, G. (2007). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Mentis Yayıncılık. Ankara. Nelson-Jones, R. (2012). Danışma Psikolojisi Kuramları. Pegem Yayıncılık. Ankara Akın, A., Şahin, R. (2014). Psikolojik Danışma Kuramları. Lisans Yayınları. İstanbul. Sharf, R. S. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Nobel Yayncılık. Ankara. Murdock, N.L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Nobel Yayıncılık. Ankara. Işık, Ş., Ergüner Tekianlp, B. (2013). Psikolojik Danışmada Güncel kuramlar. Pegem Akademi. Ankara.
Ders TanımıPsikolojik Danışma Yaklaşımlarına Giriş Psikolojik danışmada temel yaklaşımlar (Psikanalitik, davranışçı, bilişsel vb.) Psikolojik danışmada güncel yaklaşımlar (varoluşçu, gestalt, gerçeklik, transaksiyonel yaklaşım, birey merkezli yaklaşım, postmodern yaklaşımlar, aile sistemleri yaklaşımları)
HedeflerBu dersin amacı; geleneksel, çağdaş ve postmodern psikolojik danışma yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojik danışmanda bulunması gereken özellikleri bilir
2Psikolojik danışma kuramlarını bilir
3Psikolojik danışma kuramlarının temel kavram ve tekniklerini bilir
4Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarını bilir
5Psikolojik danışma kuramlarını herhangi bir vaka üzerinde karşılaştırabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, dersin gerekleri ve işleyiş hakkında bilgi
2Birey ve meslek insanı olarak psikolojik danışman
3Psikanalitik yaklaşım
4Adler yaklaşımı
5Varoluşçu Yaklaşım
6Birey Merkezli yaklaşım
7Gestalt Yaklaşımı
8Ara sınav
9Davranışçı yaklaşım
10Bilişsel-davranışçı yaklaşım
11Gerçeklik terapisi yaklaşımı, Feminist Terapi yaklaşımı
12Postmodern yaklaşımlar
13Postmodern yaklaşımlar
14Aile Sistemleri Yaklaşımları
15Bütünleştirici yaklaşımlar
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik111
Tartışma111
Soru-Yanıt339
Örnek Vaka İncelemesi224
Rol Oynama / Dramatize Etme224
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ12
ÖÇ2525
ÖÇ32525
ÖÇ455
ÖÇ5552322

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek