Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Davranış Bozuklukları

Ders Kodu1210.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa EŞKİSU
Kaynaklar
  • 1. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. ve Neale, J. (2017). Anormal Psikolojisi (12. Basım). Nobel Yayınları: Ankara.Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. ve Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide: Vaka Çalışmaları (10. Basımdan çeviri). Nobel Yayınları: Ankara.Amerikan Psikiyatrli Birliği (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri: Başvuru El Kitabı. (Çev: Ertuğrul Köroğlu). HYB Yayıncılık: İstanbul.
Ders TanımıTemel kavramlar, tanılama ve değerlendirme süreci, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, disosiyatif bozukluk, şizofreni, kişilik bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu.
HedeflerBu dersin temel amacı duygusal ve davranışsal bozukluklar, bu bozuklukların belirtileri ve nedenlerine ilişkin kuramsal açıklamalar ile temel tedavi yaklaşımlarını bilgi düzeyinde öğrencilere kazandırmak ve bu bilgilerin okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile bütünleşmesini sağlayarak uygun müdahale yöntemlerini belirleyebilmelerini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Davranış bozuklukları ile ilgili temel kavramlarını tanır.
2Ruh sağlığı hizmetinin gelişimini ve tarihçesini bilir.
3Psikolojik değerlendirme aracılığıyla normal ve anormal davranışları tanır.
4Davranış bozukluklarının ayırt edici özelliklerini bilir.
5Davranış bozukluklarını belirtilerine göre ayırabilir.
6Davranış bozukluklarını önleme yöntemlerini kavrar.
7Davranışın bozukluklarına yönelik uygulanan müdahale yöntemlerini bilir.
8Davranış bozukluklarında önleyici ve müdahale edici yöntemleri okul psikolojik danışmanlık hizmetleri ile bütünleştirir.
9Çalıştığı kurumda davranış bozukluklarına yönelik yapılabilecek önleyici çalışmaları planlar ve yürütür.
10Çalıştığı kurumda davranış bozukluklarına yönelik müdahale çalışmalarını yürütür.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin yapılandırılması ve tanışma
2Davranış bozuklukları ile ilgili temel kavramlar, tanı ve değerlendirme
3Ruh sağlığı hizmetleri ve tarihsel gelişimi
4Duygudurum bozuklukları
5Kaygı bozuklukları
6Obsesif kompulsif bozukluk
7Disosiyatif bozukluklar
8Şizofreni
9Ara Sınav
10Kişilik bozukluklar
11Madde kullanım bozuklukları
12Yeme bozuklukları
13Cinsel bozukluklar
14Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu
15Otizm spektrum bozukluğu
16Yarıyıl sonu sınavları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı80
Proje Hazırlama20
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü21020
Örnek Vaka İncelemesi10110
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Makale Kritik Etme155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma11414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ153533224
ÖÇ2343
ÖÇ3535332243
ÖÇ4545333333
ÖÇ554534344334
ÖÇ65554444
ÖÇ75555555
ÖÇ8555555534
ÖÇ955555553
ÖÇ10555555534

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek