Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

Ders Kodu1210.030707.1
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eşkisu
Kaynaklar
  • 1. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. ve Neale, J. (2017). Anormal psikolojisi (12. Basım). Nobel Yayınları: Ankara. Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. ve Davison, G. C. (2017). Anormal psikolojide: Vaka çalışmaları (10. Basımdan çeviri). Nobel Yayınları: Ankara. Austin, V. L. ve Sciarra, D. T. (2017). Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar. Nobel Yayınları: Ankara Amerikan Psikiyatrli Birliği (2013). DSM-5 tanı ölçütleri: Başvuru el kitabı. (Çev: Ertuğrul Köroğlu). HYB Yayıncılık: İstanbul. Erbaş, O. (2018). Psikiyatrinin kara kitabı. Siyah Kuğu Yayınları: İstanbul Wolynn, M. (2017) Seninle başlamadı. Sola Unitas: İstanbul.
Ders TanımıRuh sağlığının ve ruhsal bozuklukların tanımlanması, değerlendirme ve tanılama süreci, bedensel belirti bozukluğu, uyku bozuklukları, cinsellikle ilgili bozukluklar, intihar ve önlenmesi, çocukluk döneminde görülen bozukluklar, iletişim ve dil problemleri, çocuk istismar ve ihmali, çocuklarda zorbalık ve şiddet, internet ve oyun bağımlılığı.
HedeflerBu dersin temel amacı duygusal ve davranışsal bozukluklar, bu bozuklukların belirtileri ve nedenlerine ilişkin kuramsal açıklamalar ile temel tedavi yaklaşımlarını bilgi düzeyinde öğrencilere kazandırmak ve bu bilgilerin okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile bütünleşmesini sağlayarak uygun müdahale yöntemlerini belirleyebilmelerini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojik temelli bozuklukların temel kavramlarını bilir.
2Psikolojik temelli bozuklukların ayırt edici özelliklerini yazar.
3Psikolojik temelli bozuklukları belirtilerine göre ayırabilir.
4Psikolojik temelli bozuklukların önleme yöntemlerini kavrar.
5Psikolojik temelli bozukluklara yönelik uygulanan müdahale yöntemlerini kavrar.
6Çocukluk döneminde görülen psikolojik temelli bozuklukların ayırt edici özelliklerini bilir.
7Çocukluk dönemine özgü psikolojik temelli bozukluklara yönelik müdahale yöntemlerini bilir.
8Psikolojik temelli bozukluklarda önleyici ve müdahale edici yöntemleri okul psikolojik danışmanlık hizmetleri ile bütünleştirir.
9Çalıştığı kurumda psikolojik temelli bozukluklara yönelik yapılabilecek önleyici çalışmaları planlar ve yürütür.
10Çalıştığı kurumda psikolojik temelli bozukluklara yönelik destekleyici çalışmaları yürütür.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin yapılandırılması ve tanışma
2Bedensel belirti bozuklukları
3Uyku bozuklukları
4Cinsellikle ilişkili bozuklular
5Tik bozuklukları
6İntihar
7Çocukluk dönemi bozuklukları-1 (içe yönelik problemler)
8Çocukluk dönemi bozuklukları-2 (dışa yönelik problemler)
9Ara sınav
10Davranış problemlerinin önlenmesinde davranış yönetimi
11Çocukluk dönemi bozuklukları-3
12İletişim ve dil problemleri
13Çocuk istismar ve ihmali
14Zorbalık ve şiddet
15İnternet ve sosyal medya bağımlılığı
16Yarı yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı80
Proje Hazırlama20
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması155
Rapor Hazırlama155
Proje Hazırlama177
Proje Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ153533224
ÖÇ2343
ÖÇ3535332243
ÖÇ4545333333
ÖÇ554534334334
ÖÇ65554444
ÖÇ75555555
ÖÇ8555555534
ÖÇ955555553
ÖÇ10555555534

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek