Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyal Beceri Eğitimi

Ders Kodu1210.030707.5
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
Kaynaklar
  • 1. Hasan Bacanlı, Sosyal Beceri Eğitimi , Nobel Yayın Dağıtım / Eğitim Dizisi
Ders TanımıEğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, sosyal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını, sosyal amaçlı eğitim yaklaşımlarını, gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve sosyal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir.
HedeflerSosyal Beceri Eğitim dersi öğrencilerin sosyal hedeflerin farkına varmalarına ve bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı kazanmalarını amaçlayan bir derstir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını analiz eder.
2Sosyal hedeflerin sınıflandırır.
3Hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını değerlendirir.
4 Eğitim programlarında sosyal hedeflerin yerini belirler.
5Sosyal amaçlı eğitim yaklaşımlarını açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması
2Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırması
3Sosyal hedeflerin sınıflandırılması
4Hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışları
5Eğitim programlarında sosyal hedeflerin yeri ve Önemi
6sosyal amaçlı eğitim yaklaşımları
7Ara sınav
8Gevşeme ve ısınma egzersizleri
9Stresle başa çıkma yaklaşımları
10Problem çözme eğitimi
11Sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri
12Çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri
13sosyal hedeflerin önemi
14Genel Tekrar
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Derse Katılım10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1123515
ÖÇ2113515
ÖÇ3122515
ÖÇ4133425
ÖÇ5133515

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek