Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları

Ders Kodu1210.030810.2
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Do. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT
Kaynaklar
  • 1. Aktaş, A.M. (1997). Grup süreci ve dinamikleri. İst.: Sistem yayıncılık. Bilişsel-Davranışçı Kuram Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, (2016) Editör: Seval Erden, Nobel Akademik YayıncılıkÖzbay, Y. (2005). Group counseling: Process and techniques. (Course materials).Voltan-Acar, N. (2004). Grupla psikolojik danışma. Ankara: Nobel yayınları.
Ders TanımıGrupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri.
HedeflerGrupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler uygulayabilme,Grupla psikolojik danışma sürecini yönetebilme, Grupla psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanabilme, Grubun evrelerini dikkate alarak psikolojik danışma yapabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Grupla psikolojik danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklayabilme.
2Grupla psikolojik danışma sürecini başlatabilme
3Grupla psikolojik danışma sürecini sürdürebilme
4Grupla psikolojik danışma sürecini sonlandırabilme
5Grup evrelerine göre uygun terapötik becerileri sergileyebilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amacı, kapsamı, grup liderliği planının ayarlanması, grup yönetme becerilerinin değerlendirilmesi.
2 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
3 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
4 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
5 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
6 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
7 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
8 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
9 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
10 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
11 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
12 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
13 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
14 Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme ve grup süpervizyonu alma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Uygulama/Pratik100
Gözlem100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ153333333333333
ÖÇ245555555555555
ÖÇ345555555555555
ÖÇ445555555555555
ÖÇ545555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek