Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Gençlik Sorunları Semineri

Ders Kodu1210.030810.1
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ateş
Kaynaklar
  • 1. KULAKSIZOĞLU, Adnan. ?Ergenlik Psikolojisi? İstanbul, Remzi Kitapevi, 2001 GÜNÇE, Gülseren. ?Çocukta Zihin Gelişimi, Piaget Kuramına Toplu Bir Bakış", Ankara, Baylan Matbaası, 1973. JERSİLD, A. ?Gençlik Psikolojisi? (Çev. İ.E.ÖZGÜR), İstanbul,Takıoğlu Matbaası, 1978. KÖKNEL, Özcan .?Kişilik? İstanbul, Altın Kitaplar, 1985. KULAKSIZOĞLU,Adnan. ?Ergen Aile Çatışmaları İle Annenin Tutumları Arasındaki İlişki ve Ergenin Problemleri? Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1985.
Ders TanımıÖğrencilerin ilgili konulardan biri hakkında bir ödev hazırlaması ve derse katılımda bulunması beklenmektedir. Ders, düz anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi kullanılarak işlenecektir.
HedeflerBu derste öğrencilerin gençlik sorunlarıyla ilgili bilgileri yazılı ve sözlü olarak açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kişisel Gelişme, Benlik Kavramı ve Ahlaki Gelişme hakkında bilgi edinir
2Ergenlikte İlgiler ve Mesleğe Yöneltmeyi etkileyen faktörleri öğrenir.
3Kuşak Çatışması ve Gencin Sorunları hakkında bilgi edinir.
4Ergenlik Döneminde Sapan Davranışları tanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel Amaçlar, Kaynakların Tanıtılması ve Araştırma Yöntemleri
2Çocukluktaki Gelişme
3Zeka Gelişimi, Üstün Yetenekli ve Öğrenme Güçlüğü Çekenler
4Buluğ Dönemi, Ergenlikte Bedence Gelişme
5Cinsel Gelişme, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı
6Ergenlikte Sosyal ve Duygusal Gelişme
7Aile İlişkileri ve Ergen
8Kişisel Gelişme, Benlik Kavramı ve Ahlaki Gelişme
9Ergenlikte İlgiler ve Mesleğe Yöneltme
10Kuşak Çatışması ve Gencin Sorunları
11Çocuk ve Gence Kötü Davranma
12Alışkanlık ve Bağımlılık Yapan Maddeler
13Ruh Hastalıkları, İntiharlar ve Ruh Sağlığı
14Ergenlik Döneminde Sapan Davranışlar ve Suçluluk
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Derse Katılım14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ35
ÖÇ45555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek