Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Travma Sonrası Psikolojik Danışma

Ders Kodu1210.030812.4
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Yener Özen
Kaynaklar
  • 1. upta L, Ve Diğerleri , Çocuklar Ve Felaket. Toplanma Tekniklerinin Öğretilmesi, MEB- UNİCEF : Psiko-Sosyal Okul Projesi, Türkiye Haziran 2001 Öztan N, Ve Diğerleri , Travma Sonrası Normal Tepkiler, MEB- UNİCEF Psiko-sosyal Okul Projesi,Türkiye Aralık 2001 , (Yayımlanmamış Lisans Tezi), U.Ü.İ.F., Bursa-1997
Ders TanımıTravmanın Tanımı ve Kapsamını, Travma Sonrası Stres Tepkilerini, Travmanın Bireyler ve Aileler Üzerindeki Etkilerini kapsayan bir derstir.
HedeflerTravma sonrası ortaya çıkan patolojik durumları anlama, anlamlandırma ve tedavi etme konusunda bilgi edinmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Travma ve travmayla ilgili kavramları tanımlar.
2Travma çeşitlerini sıralar.
3Travmadan kaynaklanan hafıza kayıpları ile diğer hafıza kayıplarını ayırt eder.
4Post travmatik stres bozukluklarıyla başa çıkmada kullanılacak terapi yöntemlerini açıklar.
5Travmanın gelişim üzerine etkisini değerlendirir.
6Travmayı cinsiyet açısından değerlendirir.
7Psikolojik danışma kuramlarından uygun olan yaklaşımı travma ile baş etme sürecine uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Travmanın Tanımı Ve Kapsamı
2Travma Sonrası Stres Tepkileri
3Travmanın Bireyler Ve Aileler Üzerindeki Etkileri
4Kritik Olayları, Travmaları Ve Kayıpları Takip Eden Psikolojik Bilgilendirme
5Çocuklar ve Felaket, Toparlanma Yöntemlerinin öğretilmesi
6Depremin Psikolojik Sonuçlarını Tanıma Ve Hafifletme
7Ara sınav
8Yas
9Başarılı Grup Müdahalesi İçin Uygun Ortamın Hazırlanması
10İyileşmenin Çerçevesi
11Uygulama Esasları
12Risk Altındaki Öğrencilerin Belirlenmesi
13Depremzede Öğrencilere Yönelik Sınıf İçi Psiko-Sosyal Müdahale
14Psiko-Sosyal Müdahale
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Derse Katılım10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek