Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Medya Psikolojisi

Ders Kodu1210.030509.1
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Yener Özen
Kaynaklar
  • 1. Armutçu, Emel, Medya ve Aile İçi Şiddet ,Kolektif, Doğan Kitapçılık, Mart 2008. Şahinde Yavuz, Reklamları İzlediniz, Ütopya Yayınevi, Ekim 2007. Vedat Demir, Pınar Eraslan Yayınoğlu, İletişim Yansımaları Gerçekler ve Uygulamalar, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Mayıs 2007
Ders TanımıMedya ve psikoloji uygulamaları arasındaki ilişkiler, Türkiye?deki ve dünyadaki bu ilişkilerin farklılıkları ve benzerlikleri, Medyanın bilgilendirilmesinde Psikolojinin rolü, Medya etiği, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar, ergenler üzerindeki olumsuz etkileri, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar ve ergenler üzerindeki olumlu etkileri.Medya estetiği ve psikoloji,Medya estetiğinin analizi ve bireyler üzerindeki etkileri Medya ve şiddet ve Medyanın çocuklara karşı olan sorumluluğunu kapsayan bir derstir.
HedeflerBu dersin amacı; haber ve tanıtımda, görsel ve yazılı medyada psikoloji ve sosyal psikoloji verilerinin nasıl kullanıldığının incelenmesi ve medya ve psikoloji arasındaki iletişim ve medyanın bireyler üzerindeki psikolojik yansımalarının tartışılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Görsel medyanın birey psikolojisi üzerindeki olumlu ve olumsuz yansımalarını öğrenir.
2Yazılı medyanın birey psikolojisi üzerindeki olumlu ve olumsuz yansımalarını öğrenir.
3Görsel ve yazılı medyada psikoloji ve sosyal psikoloji verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında farkındalık kazanır.
4Haber ve tanıtımda psikoloji ve sosyal psikoloji verilerinin nasıl kullanıldığını öğrenir.
5Medya ve psikoloji arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Medya ve medya tarihi
3Medya ve toplumsal iletişim
4Medya ve toplumsal etkileşim
5Medyanın varlık şartları ile işleyiş şartları
6Medyanın bilgilendirilmesinde Psikolojinin rolü
7Ara sınav
8Medya ve psikoloji uygulamaları arasındaki ilişkiler
9Türkiye?deki ve dünyadaki bu ilişkilerin farklılıkları ve benzerlikleri
10Tv, radyo ve sinemanın çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerindeki olumsuz etkileri
11Medya etiği
12Medya estetiği ve psikoloji
13Medya estetiğinin analizi ve bireyler üzerindeki etkileri
14Medya ve şiddet
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Derse Katılım14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek