Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Ders Kodu1210.020703
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Mücahit Kağan, Doç. Dr. Ahmet Ragıp Özpolat, Doç. Dr. Fikret Gülaçtı, Doç. Dr. Yener Özen, Doç. Dr. Bünyamin Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eşkisu, Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Yılmaz
Kaynaklar
  • 1. Danish, S. J., DAugelli, A. R., ve Hauer, A. L. (1994). Yardım becerileri: Temel eğitim programı (F. Akkoyun Çev.). Ankara: Form Ofset. Egan, G. (2004). Yardım becerileri alıştırmaları: Psikolojik danışmaya giriş (F. Akkoyun Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Egan, G. (1998). Yardım Becerileri Alıştırmaları/Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı, Akkoyun, F. (çv.), Ankara: Nobel Yayınevi Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset Hill, C. E. ve OBrien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset. Voltan-Acar, N. (2013).Yeniden terapötik iletişim, Ankara: Nobel Yayınevi
Ders TanımıTemel bireysel danışma teorileri, temel terapotik beceriler, ileri düzey terapotik beceriler, vaka kavramsallaştırma, psikolojik danışma sürecini yapılandırma, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler, herhangi bir kuram doğrultusunda ya da eklektik olarak bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanma
HedeflerBu dersin temel amacı bireysel psikolojik danışma yapabilme ve vaka kavramsallaştırma becerilerinin kazanılmasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel psikolojik danışma kavramlarını bilir.
2Danışma sürecini uygun bir biçimde yapılandırır.
3Danışma sürecinde duygu, düşünce ve deneyimini somut bir şekilde ifade eder.
4Danışan ile terapötik bir ilişki kurar ve bu ilişkiyi sürdürür.
5Danışma sürecinde sözsüz iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
6Başlangıç düzeyde psikolojik danışmanlık becerilerini kullanır.
7İleri düzey psikolojik danışmanlık becerilerini kullanır.
8Bireysel psikolojik danışma tekniklerini danışma sürecinde etkin biçimde kullanır.
9Farklı gelişimsel özellikleri ve destek ihtiyacı olan bireylere psikolojik danışma hizmeti sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma ve dersi yapılandırma
2Sözsüz iletişim becerileri
3Etkin dinleme becerileri
4Somutluk, ilişkinin şimdi ve buradalığı
5İçerik yansıtması
6İçerik yansıtması
7Ara sınav
8Duygu yansıtması
9Duygu yansıtması
10Soru sorma becerisi
11Kendinden referans verme tepkileri
12Yönlendirici tepkiler
13Yüzleştirme
14Kendi ihtiyaçlarını fark etme
15Danışanı anlama
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav0
Rapor Hazırlama100
Rapor Hazırlama100
Rapor Sunma0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14342
Rapor Hazırlama14114
Rol Oynama / Dramatize Etme14114
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Okuma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15523353333
ÖÇ255333454333
ÖÇ355344454333
ÖÇ455344454333
ÖÇ555344454333
ÖÇ655344454333
ÖÇ755344454333
ÖÇ855344454333
ÖÇ9552344454333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek