Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

Ders Kodu1210.020602
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa EŞKİSU
Kaynaklar
  • 1. Yeşilyaprak, B. (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Pegem Akademi: Ankara. Kuzgun Yıldız, Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2000.
Ders TanımıMeslek ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavramlar, kariyer danışmanlığında yeni paradigmalar, kariyer ve meslek danışmanlığı süreci, kariyer eğitim programları hazırlama ve uygulama, bireysel ve grupla kariyer danışmanlığı, mesleki rehberlik ve danışmanlığa yönelik etkinlik hazırlama ve uygulama, kariyer danışmanlığında kullanılan değerlendirme yöntemleri ve araçları.
HedeflerBu derste mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulayabilme ve değerlendirebilme, mesleki gelişim programları hazırlayabilme ve uygulayabilme, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapabilme amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kariyer danışmanlığı süreci ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2Kariyer danışmanlığının yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı sürecinde kullanılan ölçme araçlarının amacını ve işlevini açıklayabilir.
4Mesleki rehberlikte ve kariyer danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygular ve değerlendirir.
5 Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını mesleklerle ilişkilendirir.
6Bir mesleğin hangi boyutlarda incelenebileceğini bilir.
7Mesleki rehberlik hizmetlerine yönelik sınıf-içi rehberlik etkinlikleri geliştirir ve uygular.
8Bireyle ve grupla kariyer danışmanlığı yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin yapılandırılması ve tanışma
2Kariyer danışmanlığı, yeterlik alanları ve performans göstergeleri
321. yüzyılda kariyer danışmanlığı: Paradigma değişimi
4Kariyer danışmanlığı süreci: Bazı etkinlik ve uygulama örnekleri
5Kariyer danışmanlığı ile ilgili etkinlik hazırlama
6Kariyer eğitim programları: Örnek program uygulamaları
7Vize Sınavı
8Kariyer danışmanlığında değerlendirme
9Mesleki Bilgi Sistemi uygulaması ve değerlendirme
10Ön görüşme yapma, ölçek uygulama ve sonuçları iletme konusunda ilgili uygulama örnekleri ve hazırlık
11Öğrenci uygulamaları ve geribildirim verme
12Öğrenci uygulamaları ve geribildirim verme
13Öğrenci uygulamaları ve geribildirim verme
14Öğrenci uygulamaları ve geribildirim verme
15Genel Değerlendirme
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Rapor Hazırlama100
Proje Hazırlama100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik5420
Takım/Grup Çalışması12020
Örnek Vaka İncelemesi2510
Rapor Hazırlama3515
Bireysel Çalışma14456
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1553523
ÖÇ2533533
ÖÇ33534434
ÖÇ43555555
ÖÇ53444555
ÖÇ63443555
ÖÇ7114555554
ÖÇ83445455544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek