Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mesleki Rehberlik ve Danışma

Ders Kodu1210.020507
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mücahit Kağan
Kaynaklar
  • 1. Kuzgun Yıldız, Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2000.Kuzgun Yıldız, Bacanlı Feride, Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı, Meb. Yayınları, 1996.Crıtes, J.O., Vocational Psychology, New York: Mc. Graw-HillYeşilyaprak, Binnur, Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, 2017Özyürek, Ragıp, Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları
Ders TanımıMesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş,Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörlerÖzellik-faktör uyumlu kuramlarPsikoldinamik yaklaşımlarGelişimsel yaklaşımlarSosyal-bilişsel yaklaşımlarYeni yaklaşım ve ModellerKariyer danışmalığı süreciKariyer eğitim programlarıKariyer danışmanlığında değerlendirme
HedeflerDersin amacı, öğrencilerin mesleki rehberlik ve kariyer danışmalığı ile ilgili temel kavramları, geleneksel, çağdaş ve postmodern kuramları öğrenmelerine yardımcı olmak ve bu bilgiler ışığında okullarda ve diğer kurumlarda etkili ve verimli hizmet sunmalarını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mesleki Rehberliğin Varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2Mesleki Rehberliğin Prensiplerini öğrenir.
3Kariyer Danışmanlığının Yöntem Ve Teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4Karakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkilerini öğrenir.
5Mesleki Testler Hakkında Bilgi edinir.
6Mesleki Rehberlikte Değerlendirmeyi öğrenir
7Mesleki rehberlik kuramlarını bilir
8Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı sürecini bilir
9Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavramları ve nasıl geliştiklerini bilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş,
2Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler
3Özellik-faktör uyumlu kuramlar
4Psikodinamik yaklaşımlar
5Gelişimsel yaklaşımlar
6Gelişimsel yaklaşımlar
7Ara sınav
8Sosyal-bilişsel yaklaşımlar
9Sosyal-bilişsel yaklaşımlar
10Yeni yaklaşım ve Modeller
11Yeni yaklaşım ve Modeller
12Kariyer danışmalığı süreci
13Kariyer eğitim programları
14Kariyer eğitim programları
15Kariyer danışmanlığında değerlendirme
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav13030
Final Sınavı16060
Quiz21632
Takım/Grup Çalışması11616
Rapor Hazırlama22040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ14543422132532535253
ÖÇ24544422132432535243
ÖÇ35554335232434315135454
ÖÇ455433524
ÖÇ555251354
ÖÇ655544244
ÖÇ755444344
ÖÇ854444424
ÖÇ954334434

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek