Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Ders Kodu1210.020503
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Bünyamin ATEŞ
Kaynaklar
  • 1. Steinberg Laurence (2007). Ergenlik(Yayıma Haz. Figen Çok). İmge Kitabevi. Ankara. Schrumpf, Fred
  • Crawford K. Dona ve Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Program Rehberi(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara. Schrumpf, Fred
  • Crawford K. Dona ve Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Öğrenci El Kitabı(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara. Yörükoğlu, Atalay (1982). Çocuk Ruh Sağlığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yörükoğlu, Atalay(1997). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayın-Dağıtım, 5. basım, İstanbul Yörükoğlu, Atalay(1992) Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul, on yedinci basım. Onur Bekir(2007). Gelişim Psikolojisi(Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm ). Simge Yayınları. Ankara Köknel, Özcan(1995). Ergenlik Dönemi, Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi, 5. basım, İstanbul.
Ders TanımıÇocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
HedeflerÇocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını hakkında bilgi edinir
2Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazanır
3Uyum problemlerine karşı önleyici çalışmalar konusunda bilgi edinir.
4uyum problemleri ile başa çıkmada öğrencilere yardımcı olabilcek bilgi ve yeterlilik kazanır
5Uyum problemleri ile başa çıkmada veli ve okul personeline yardımcı olabilecek bilgi ve yeterlilik kazanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Nesiller: Doğum ve kuşakların gelişimi, Cinsiyet: Aile ilişkileri ve kardeşler, Toplum: karşılıklı fayda ve mutluluk kuramı, akran grubu.Dönüşümler: Yaşam dönemleri geçişleri, Bireysel fizyolojik kazanımlar, Aile, genetik miras, Sosyal yasal paylaşımlar,
20-6 yaş doğum, çocukluk; büyüme: çocuğun kişilik gelişimi, yetiştirilmesi ve uyum sorunları
37-12 erkek ve kızların belli fiziksel değişiklerin(örn. Boy uzaması, ilk yetişkin dişlerin çıkması gibi)cinsiyet rollerinin ve aile kavramının farkındalığının oluşması, okula gitme ve çalışma alışkanlıklarına ilişkin uyum problemleri.
413-18 yaş erinlik; ota ve son ergenlik döneminin fiziksel ve psikososyal gelişim özellikleri, kimlik kazanımı ve bu özelliklere ilişkin uyum problemleri (Arkadaşlık, çete kurma, risk alma, sigara, uyuşturucu, illegal siyasal gruplara katılma), içinde yaşa
519-24 yaş genç yetişkinlik: Aşk; evlilik; fiziksel gelişim ve beyin gelişimi; büyükanne ve büyükbaba kaybı, toplumsal farkındalık; üniversite, askerlik, uzmanlaşma, iş yaşamı ve iş değişiklikleri
625-30 Yetişkin iş sahibi olma, yeni ev kurma, çocuk sahibi olma
7Vize
831-36 yaş Çocuk yetiştirme ve cinsiyet rolleri
937-42 yaş Kariyer gelişi, sosyal üretkenlik
1043-48 yaş orta yaş krizi, çocukların evden ayrılması ve evlenmesi; menopoz, antropoz, ebeveyn kaybı
1149-54 Orta yaş; psikolojik olgunluğun ortaya çıkışı, çocukların ev-bark sahibi olması, torunların doğması
1255-60 büyükbaba büyük anne rolleri; akıl hocalığı yapma ve yardımcı olma.
1361-66 yaş psikolojik ve sosyal olarak olgunlaşma ve gençlere yaşam tecrübesi açısından liderlik yapma
1467-72 yaş Emeklilik; ölüm; torunların evliliği, 73+ yaşlılık: yaşlılığın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişikliklerle ve rahatsızlıklarla başa çıkma; ruhsal gelişim; ölüme hazırlık ve ölüm
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav50
Final/Bütünleme Sınavı100
Quiz0
Proje Hazırlama0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14848
Final Sınavı12424
Takım/Grup Çalışması21530
Rapor Hazırlama13030
Proje Hazırlama11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1555
ÖÇ2535
ÖÇ33
ÖÇ455
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek