Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğrenme Psikolojisi

Ders Kodu1210.020410
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. İsa Yücel İşgör
Kaynaklar
  • 1. Cüceloğlu, D
  • İnsan ve Davranışı
  • İst, Remzi Kitabevi,1996 Yıldırım,R
  • Öğrenmeyi Öğrenmek
  • İst, Sistem yy, 2001 Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
Ders Tanımı(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi
HedeflerBu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme ve öğrenme Psikolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
2Öğrenme Teorilerini öğrenir.
3Motivasyon ve motivasyon Teorilerini öğrenir.
4Öğrenmenin Doğasını anlar.
5Öğrenmenin Biyolojik Temellerini öğrenir.
6Öğrenme Etkenlerini öğrenir
7Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Öğrenme Nedir?
2Öğrenme Psikolojisi Nedir?
3Öğrenme Psikolojisi Kavramı
4Öğrenme Teorileri
5Motivasyon,
6Öğrenmenin Doğası
7Ara Sınav
8Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
9Öğrenme Etkenleri
10Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
11Sosyal Öğrenme Teorileri
12Geştalt Yaklaşımda Öğrenme
13İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
14Genel Tekrar
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav13030
Final Sınavı16060
Derse Katılım14456
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ25
ÖÇ355
ÖÇ455
ÖÇ555
ÖÇ65
ÖÇ75

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek