Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyal Psikoloji

Ders Kodu1210.020408
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ragıp Özpolat, Yrd. Doç. Dr. Yener Özen, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akın
Kaynaklar
  • 1. Kağıtçıbaşı, Çiğdem
  • İnsan ve İnsanlar,İstanbul, 1992. Houston, J.P. Learning and Memory, Los Angles, 1991. Arkonaç,S,A,. Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001
Ders Tanımı(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi
HedeflerBu dersin temel amacı sosyal psikoloji teorilerini, metotlarını ve temel sosyal psikoloji problemlerini öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimini hakkında bilgi sahibi olur.
2Sosyalleşme ve eğitim arasındaki ilişkiyi kavrar.
3Yükleme Teorilerini öğrenir.
4Saldırganlık ve nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5Özveri ve faydaları hakkında bilgi sahibi olur.
6Tutumlar ve tutum Değişimleri hakkında bilgi sahibi olur
7Bilişsel Çelişki hakkında bilgi sahibi olur.
8Grup Dinamiği hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sosyal Psikolojinin Tanımlanması
2Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi
3Sosyalleşme Ve Eğitim
4Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri
5Sosyal Algı
6Yükleme Teorisi
7Dönem Içi Vize
8Saldırganlık
9Özveri
10Tutum Değişimi
11Sosyal Etki Ve Uyma
12Bilişsel Çelişki
13Grup Dinamiği
14Genel Düzenleme
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ155
ÖÇ255
ÖÇ3555
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek