Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilim Tarihi

Ders Kodu1210.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Sevil DURDAĞI, Prof. Dr. Ali KANDEMİR
Kaynaklar
  • 1. 1. Colin A.Ronan, Bilim Tarihi Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, Akademik Dizi I, Ankara, 2003. 2. Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, 1997, Remzi Kitabevi 3. Prof. Dr. Şafak Ural, Bilim Tarihi, III C., İstanbul, 1995. 4. Aleksandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, Ankara, 1995. 5. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul, 1989. 6. Prof. Dr. Aydın SAYILI, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik Astronomi ve Tıp, Ankara, 1966. 7. http://www.bilimtarihi.gen.tr
Ders TanımıBilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak.
HedeflerBilim nedir sorusuna cevap vermek amacıyla eski uygarlıklardan başlayarak günümüze gelen bilim tarihinin gelişimini açıklamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
2Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
3Sosyal bilimler ve fen bilimlerine ilişkin yöntemli düşünme biçimlerini inceler.
4Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır.
5Bilimsel bilginin niteliğini diğer bilgilerden ayırt eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
2Bilimsel bilginin doğuşu
3Ortaçağda bilim, bilimsel bilginin doğuşunu hazırlayan etmenler.
4Rönesans ve modern bilimin doğuşu
5Descartes, Galileo, Newton, Copernic
6Aydınlanma çağı, Endüstri Devrimi ve Darwinci kuram
7Einstein ve Kuantum Teorisi
8Ara Sınav
9On dokuzuncu yüzyılda bilim - I
10On dokuzuncu yüzyılda bilim - II
11Yirminci yüzyılda bilim-I
12Yirminci yüzyılda bilim-II
13Günümüzde Bilim
14Gelecekte Biim
15Final Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav80
Derse Katılım20
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ13
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ44
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek