Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Özel Eğitim

Ders Kodu1210.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
Kaynaklar
  • 1. 1- Eripek S.(Edt.) (2000) . Özel Eğitim. Eskişehir
  • Anadolu Üniversitesi web-ofset tesisleri. 2- Ataman. A. (Edt.) Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık.
Ders TanımıÖzel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları.
HedeflerÖzel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar
2Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.
3Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir.
4Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.
5Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar
6Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir.
7Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar
8Özel gereksinimli çocukların tanı ve teşhisleri hakkında bilgi verir.
9Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir
10Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları hakkında bilgi verir
11Özel gereksinimli çocukların yaygınlık oranlarına ilişkin bilgi verir
12Özel gereksinimli çocukların eğitimleri hakkında bilgi verir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim
2Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri
3Okul öncesi dönemde özel eğitim
4Zeka geriliği
5Öğrenme güçlükleri
6Duygu ve davranış bozukluğu
7İleri derecede ve çoklu yetersizlikler
8İşitme yetersizlikleri
9ARASINAV
10Görme yetersizlikleri
11Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler
12Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler
13Ailelerle birlikte çalışma
14Yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11515
Final Sınavı13030
Derse Katılım11414
Soru-Yanıt11414
Rapor Sunma11414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ125533233523323
ÖÇ225533233523323
ÖÇ35535
ÖÇ4235
ÖÇ51235
ÖÇ6235
ÖÇ7235
ÖÇ8235
ÖÇ9235
ÖÇ10225
ÖÇ11235
ÖÇ12225533223323

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek