Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Okullarda Gözlem

Ders Kodu1210.020311
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mücahit Kağan, Doç. Dr. H. Hüsnü Bahar, Doç. Dr. Mehmet Özbaş, Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. Özpolat, Yrd. Doç. Dr. İsa Y. İşgör, Yrd. Doç. Dr. Yener Özen, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akın, Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ateş, Yrd. Doç. Dr. Sinan Yalçın
Kaynaklar
  • 1. SELÇUK, Ziya, Okul Deneyimi ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara, 2002,BAŞTÜRK Mehmet, KIZILKAYA Selahattin, Okul Uygulamaları El Kitabı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 2002.
Ders Tanımı? Okullarda PDR hizmetlerinde kullanılan çeşitli yöntem ve teknikleri tanımak.? PDR hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçleri, test ve test dışı materyalleri tanımak.? Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü, varsa eksiklerini fark etmek. ? Genel olarak okul yönetimi ile rehberlik servisinin uyumu çalışma düzenleri anlamak.? Okul rehberlik servisi ile öğretmenler arsasındaki ilişkilerin genel durumunu gözlemlemek.? Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine katılımı ve desteği ne durumda olduğunu gözlemek.? Okulda genel olarak yaşanan temel sorunlar neler bu sorunlara yönelik rehberlik hizmetleri olarak neler yapılabileceğini düşünmek çözüm yolları önermek.? Okul rehberlik servisinin öğrenci, öğretmenler, ve öğrenci velileri ile ilişkileri nasıl yürütüldüğünü gözlemek ve rapor etmek? Okul tarafından öğrenci veya velilere sunulan hizmetleri değerlendirilmesi ? Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin ve okul rehberlik sisteminin değerlendirmesini yapmak.
Hedeflerİlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Okullarda Rehberliğin Amaçları hakkında bilgi sahibi olur.
2Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik hakkında bilgi sahibi olur.
3Çağdaş okul sistemi içerisinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabilme.
4 Bireye yardım sürecinde nereden başlanması gerektiğine ilişkin farkındalık kazanabilme
5 Okul psikolojik danışmanın mesleki rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma
6Okul psikolojik danışmanın eğitsel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma
7 Okul psikolojik danışmanın kişisel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri bilme.
8Bireyi tanımada kullanılan tekniklerin kullanılma gerekçelerini açıklayabilme
9Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanmasındaki süreçleri kavrayabilme
10Özel eğitim hizmetlerinde psikolojik danışmanların görev ve sorumluluklarını söyleyebilme
11Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıklayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4Okullarda Rehberliğin Amaçları
5Okullarda Rehberliğin İlkeleri
6Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7Ara Sınav
8Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
10Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
11Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14Genel Tekrar
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı50
Rapor50
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14456
Final Sınavı14456
Rapor14114
Performans14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ255555
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek