Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kurum Deneyimi

Ders Kodu1210.020808
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ateş
Kaynaklar
  • 1. Cansever, G. (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Gözlem Matbaacılık. Erkan, S. (1995). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara : Pegem Yayınları. Özçelik, D.A. (1981). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (5.Baskı). Ankara : Meso Yayınevi. Kuzgun, Y. (1991). Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. Ankara : ÖSYM Yayınları, No : 0015. Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara : ÖSYM Yayınları. Özgüven, E. (1996). Görüşme
  • İlke ve Teknikleri. Ankara : İleri Matbaası. Usluer, E. (1998). Meslek İnceleme Kılavuzu. Ankara : MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Özgüven, E. (1999). Hacettepe Kişilik Envanteri. Ankara : PDRM Yayınları. (1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara : PDREM Yayınları. (1994). Psikolojik Testler. Ankara : PDREM Yayınları.
Ders TanımıÇeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
HedeflerÇeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları hakkında bir anlayış kazanır
2Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında kullanılan test ve test-dışı tekniklerinin özelliklerini bilir.
3Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında kullanılan müdahale yöntemlerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çeşitli Kurumlarda Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmalarını İnceleme
2Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün etkinlik alanlarını inceleme,
3Örnek bir rehberlik ve araştırma merkezinin etkinliklerini inceleme
4İş Kurumu tarafından yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarını inceleme,
5Mesleki Yeterlik Kurumu çalışmalarını incelenme
6Herhangi bir üniversitenin mediko-sosyal merkezinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerini inceleme
7Okuldaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamalarına Katılma
8Okul psikolojik danışmanı ile birlikte okul programının öngördüğü rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının yürütülmesi
9Test ve Test-Dışı Tekniklerin Gözden Geçirilmesi
10Uygulanabilecek testlerin tanıtılması ve gözden geçirilmesi,
11Uygulanabilecek test-dışı tekniklerin tanıtılması ve gözden geçirilmesi.
12Test-Dışı Teknik Uygulaması, Amaca uygun bir test-dışı tekniğin seçilerek bir gruba uygulanması, Uygulama sonuçlarının birtakım istatistiksel tekniklerle analiz edilerek değerlendirilmesi, Uygulama sonuçlarının rapor edilmesi ve ilgililerle paylaşılması
13Test Uygulaması, Amaca uygun bir test seçilerek bir gruba uygulanması, Uygulama sonuçlarının birtakım istatistiksel tekniklerle analiz edilerek değerlendirilmesi, Uygulama sonuçlarının rapor edilmesi ve ilgililerle paylaşılması
14Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının incelenmesi,
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav50
Quiz50
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14040
Final Sınavı15050
Quiz23060
Rapor Hazırlama12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15555555
ÖÇ2
ÖÇ3

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek