Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Ders Kodu1210.020804
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıOkul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması
HedeflerBu dersin amacı; okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1PDR uygulama alanlarını tanımak
2Farklı kurumlarda PDR uygulamalarını tanımak
3Kişisel rehberlik hizmetleri programları geliştirmek
4Uygulama alanlarına yönelik araştırmalar yapmak
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1ders içeriğinin ve kapsamının verilmesi;
2danışma yer ve ortamlarının belirlenmesi
3uygulama kapsamında istenen bilgi ve becerilerin verilmesi
4haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
5haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
6haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
7haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
8haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
9haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
10haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
11haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
12haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
13haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
14haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav50
Quiz50
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14040
Final Sınavı14040
Quiz23060
Uygulama/Pratik12020
Alan Çalışması12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek