Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyal Antropoloji

Ders Kodu1210.020202
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKIN
Kaynaklar
  • 1. Nephan Saran. (1993). Antropoloji . İstanbul : İnkılâp Kitabevi. Philip K. Bock. (2001). İnsan davranışının kültürel temelleri : psikolojik antropoloji Serpil Altuntek (Çev.). Ankara : İmge Kitabevi.
Ders TanımıAntropoloji nedir? İnsanın ve toplumun değişim evreleri nelerdir? Psikolojinin antropolojik temelleri nelerdir?
HedeflerGenel antropoloji bilgisi verilmesi ve psikolojiyle ilişkisinin kurulması
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal antropolojinin çalışma alanlarını anlayabilme
2Sosyal antropoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
3Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
4Sosyal antropolojinin temel konuları (örn. Evrim, aile, toplum vs) ile ilgili araştırmaları kavrayabilme
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
6Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme
7Sosyal antropoji kavramlarını günümüze uygulayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kapsamı, önemi ve kurallar
2Sosyal Antropolojinin çalışma alanları
3Genetik değişim
4Darwin ve evrim kuramı
5İnsanın evrimi
6Avcı toplayıcı toplumlar
7Ara Sınav
8Tarımın ortaya çıkışı
9Tarım toplumları
10Aile ilişkileri
11Evlilik ilişkileri
12Akrabalık ilişkileri
13Din Kurumu
14Sosyal organizasyonlar
15Kültür
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım16348
Okuma515
Performans16232
Ev Ödevi11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ255
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek