Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Felsefeye Giriş

Ders Kodu1210.020107
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Nusrettin YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Ahmet Arslan, (2002), Felsefeye Giriş, Ankara. Ahmet Cevizci, (1999), Felsefe Sözlüğü, İstanbul. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, (1991), (Çev. H. Vehbi Eralp), İstanbul.Bedia Akarsu, (1984), Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara. Bertrand Russel, (2004), Batı Felsefesi Tarihi (I-III), (Çev. M. Sencer), İstanbul,Cemal Yıldırım, (2004), Bilim Felsefesi, İstanbul.Descartes, (1989), Metot Üzerine Konuşma, (Çev. Mehmet Karasan), İstanbul. Doğan Özlem, (1984), Tarih Felsefesi, İzmir.Emile Brehier, (1966), Bugünkü Felsefe Konuları, (Çev. M. Toprak), İstanbul.Francis Bacon, (2003), Denemeler, (Çev. E. Günçe), İstanbul.Gürsen Topses, (1982) Eğitim Felsefesi Temel Sorunları, Ankara, Hilmi Ziya Ülken, (2001), Eğitim Felsefesi, İstanbul. İbn Tufeyl, (1985), Hayy İbni Yakzan (Ruhun Uyanışı) (Haz.. N. Ahmet Özalp), İstanbul.İsmail Tunalı, (1993), Felsefe, İstanbul.Karl Jaspers,(2007), Felsefe Nedir?, (Çev. İ. Zeki Eyüpoğlu), İstanbul.Lou Marinoff, (2007), Felsefe Hayatınızı Nasıl Değiştirir?, Çev. İstem Erdener, İstanbul.Macit Görkberk, (1985), Felsefe Tarihi, İstanbul.Michel de Montaigne, (1995), Denemeler, (Çev. Selahattin Eyüpoğlu), İstanbulNecmettin Tozlu, (1997), Eğitim Felsefesi, İstanbul. Nermi Uygur, (1988), Türk Felsefesinin Boyutları, İstanbul.Nermi Uygur, (2004), Felsefenin Çağrısı, İstanbul.Niccolo Machiavelli, (1984), Hükümdar, (Çev. S. Bağdatlı), İstanbul.Nihat Keklik, (1987), Felsefenin İlkeleri, İstanbul.Ray Billington, (1997), Felsefeyi Yaşamak, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul.S. M. Honer-Thomas C. Hunt, (1996), Felsefeye Çağrı, (Çev. H. Ünder), Ankara.Saffet Bilhan,(1991), Eğitim Felsefesi, Ankara.Saffet Suner, (1967), Düşüncenin Tarihteki Evrimi, İstanbul. Takiyettin Mengüşoğlu, (1992), Felsefeye Giriş, İstanbul.Veysel Sönmez, (2005), Eğitim Felsefesi, Ankara.
Ders TanımıFelsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye?de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları
HedeflerBu dersin amacı, bir öğretmen adayının felsefenin temel kavram ve boyutlarını tanıması, felsefi düşünme süreçlerini öğrenmesi ve bunları yaşamında kullanabilmesini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBu dersin Eğitim Bilimleri bölümünde işlenmesi sırasında Jigsaw tekniği uygulanacaktır. Buna göre öğrenciler, uzman gruplar oluşturarak dersin işlenmesine aktif olarak katılacak ve ara sınav notları bu uygulamadaki performanslarına göre takdir edilecektir.
Öğrenme Çıktıları
1Giriş düzeyinde, temel felsefe sorunlarını sıralar
2Felsefe sorusunun ayırdedici özelliklerini söyler
3Çok boyutlu düşünebilir
4Eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir
5Eğitim ve felsefe ilişkisini sorgular
6Teorik ve pratik sorunları felsefi açıdan yorumlama becerisi kazanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Felsefeye girişFelsefenin her toplumda "iyi" karşılanmamasının sebepleri
2Felsefenin tanımı, anlamıFelsefenin işlevleri, gereği ve önemiFelsefi düşünüş ve tutum
3Felsefi sistemlerDüşünce türleri ve özellikleri
4Felsefi düşünüş Bilgi teorisi ve bilgi türleri Felsefe ve diğer disiplinler
5Felsefi düşünüş Bilgi teorisi ve bilgi türleri Felsefe ve diğer disiplinler
6Felsefenin bir araştırma alanı olarak varlık felsefesiFelsefenin doğuşu, varlık felsefesiMetafizik ve doğa felsefesi
7Felsefenin bir araştırma alanı olarak bilgi felsefesiBilginin kaynağı hakkında temel görüşler. Bilginin değeri hakkında görüşler.
8Felsefenin bir araştırma alanı olarak bilim felsefesiBilim felsefe ilişkisiÇağdaş bilim felsefesi
9Ara sınav
10Felsefenin bir araştırma alanı olarak eğitim felsefesiEğitimi etkileyen felsefi izmlerÇeşitli eğitim akımları
11Felsefenin bir araştırma alanı olarak ahlak felsefesiDeğerler ve ahlakÖzgürlük ve mutluluk problemi
12Felsefenin bir araştırma alanı olarak estetik felsefeEstetik/Sanat felsefesi, Duyusal değerler
13Felsefenin bir araştırma alanı olarak din felsefesiDin, Tanrı ve evrene ilişkin felsefi görüşler
14Felsefenin bir araştırma alanı olarak siyaset felsefesiSiyaset felsefesi ve siyaset bilimiToplum, devlet ve tarih felsefeleriÜtopya türünden eserler
15Çeşitli ?izm?ler ve bazı felsefi problemlerin analizi
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Derse Katılım10
Tartışma10
Soru-Yanıt10
Takım/Grup Çalışması10
Proje Hazırlama10
Proje Sunma10
Okuma10
Sözlü Sınav10
Performans20
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Final Sınavı122
Derse Katılım1005
Tartışma1005
Soru-Yanıt1005
Takım/Grup Çalışması1005
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma10440
Sözlü Sınav111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ111
ÖÇ2
ÖÇ32
ÖÇ421
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek