Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kalite Yönetim Sistemleri

Ders Kodu8604A.226
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI
Kaynaklar
  • 1. Kalite Yönetim Sistemleri Detay Yayıncılık/Alev Sökmen / Kalite Yönetim Sistemi Dr. Türker Baş, Murat Oymak
Ders TanımıKalite kavramı ,Sandart ve standardizasyon,Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi , Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları ,Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim ,Yönetime katılma ,Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli
HedeflerBu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kalite kavramının tanımlamak
2Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
3Kalite Standartlarını Uygulamak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kalite kavramı
2Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon
3Standart ve standardizasyon
4Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
5Yönetim kalitesi ve standartları
6Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
7Çevre standartları
8Kalite yönetim sistemi modelleri
9Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim
10Stratejik yönetim
11Yönetime katılma
12Süreç yönetim sistemi
13Kaynak yönetimi sistemi
14Efqm mükemmellik modeli
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1333333333322222333232233232334443
ÖÇ2333333322222224423333333333333323
ÖÇ3222222233333333222333333333333333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek