Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mesleki Yabancı Dil II

Ders Kodu8604A.224
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Volkan KAYA
Kaynaklar
  • 1. Tecer, Meral (1997)
  • İngilizce Meslek Bilgisi / Ekonomi- Maliye- İşletme- Yönetim, TODAİ Yayınları. Mascull Bill, Business Vocabulary in Use Elemantry, Cambridge Yayınları
Ders Tanımı Alanla ilgili İngilizce konuşma, yazma, okuma anlama ve dinleme berecilerini geliştirme , terminolojik çalışmalar ve gramer bilgisi çalışmalarını içerir.
HedeflerMesleki Yabancı Dil 1 dersinin devamıdır, ilgili alan hakkında öğrencilerin iş hayatınca ihtiyaç duyacakları ingilizce dil yetilerini, alanla ilgili terminojik bilgilerini ve gramer bilgilerini geliştirmeyi amaçlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İngilizce dil yetilerini geliştirebilir.
2Alanla ilgili terminolojik bilgiye hakimiyet sağlayabilir.
3İngilizce dilbilgisi kurallarına hakimiyet sağlayabilir.
4Mesleki kavramları kullanabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amacı, içeriği ve hedefleri hakkında genel bilgi.
2İngilizce dilbilgisi kuralları.
3İngilizce dilbilgisi kuralları.
4Alanla ilgili terminolojik çalışma.
5Alanla ilgili terminolojik çalışma.
6Meslekle ilgili metinlerle okuduğunu anlama çalışmaları
7Meslekle ilgili metinlerle okuduğunu anlama çalışmaları
8Meslekle ilgili metinlerle okuduğunu anlama çalışmaları.
9Meslekle ilgili İngilizce yazım çalışmaları.
10Meslekle ilgili İngilizce yazım çalışmaları.
11 İngilizce konuşma çalışmaları.
12İngilizce konuşma çalışmaları.
13İngilizce konuşma çalışmaları.
14Final sınavına hazırlık mahiyetinde genel tekrar.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım10220
Tartışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1222222222222322222222222222222522
ÖÇ2222222222222322222222222222222522
ÖÇ3222222222222322222222222222222522
ÖÇ4222222222222322222222222222222522

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek