Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İşletme Bütçeleri

Ders Kodu8604A.220
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlisi Selim SÜMER
Kaynaklar
  • 1. İşletme Bütçeleri, Vasfi HAFTACI
Ders TanımıBütçe ve işletme bütçeleri kavramları, muhasebe ve bütçe ilişkisi, işletme bütçelerinin önemi, işletme bütçelerine ilişkin genel bilgiler, işletme bütçelerinin hazırlanması, bütçenin hazırlanmasındaki aşamalar, ticaret, hizmet ve üretim işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması aşamaları, esnek bütçeleme süreci ve işletme bütçelerinin kontrolü.
HedeflerDers kapsamında, işletmelerin yaşamını devam etmelerinde önemli bir yeri olan işletme bütçeleri ile ilgili temel kavramların verilmesi, bütçelerin işletme yönetimi açısından öneminin ve yönetim kararlarında ne şekilde kullanılacağının kavranması, işletmelerin faaliyet konularına göre bütçe süreçlerine ilişkin farklılıklarının vurgulanması ve işletmelerin faaliyet konularına göre bütçeleme aşamalarının detaylı şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bütçelerin işletme yönetimindeki yerini ve önemini açıklar.
2Bütçelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken bütçe prensiplerini açıklar.
3İşletmenin faaliyet konusuna uygun bütçe hazırlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bütçe ve İşletme Bütçeleri Kavramları
2Muhasebe ve Bütçe İlişkisi
3İşletme Bütçelerinin Amaçları, Özellikleri, Yararları ve Sınırları
4Bütçelemede Başarıyı Etkileyen Faktörler
5İşletme Bütçe Sisteminin Kapsamı ve Temel Prensipleri
6İşletme Bütçelerinin Türleri
7İşletme Bütçelerinin Hazırlanması
8Genel Bütçenin Hazırlanmasındaki Aşamalar
9Ticaret İşletmelerinde Genel Bütçenin Hazırlanma Aşamaları
10Hizmet İşletmelerinde Genel Bütçenin Hazırlanma Aşamaları
11Üretim İşletmelerinde Genel Bütçenin Hazırlanma Aşamaları
12Esnek Bütçeleme Süreci
13İşletme Bütçelerinin Kontrolü
14İşletme Bütçelerinin Kontrolü
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1334222222222222222242222222221122
ÖÇ2334222222222222222242222222221122
ÖÇ3334222222222222222242222222221122

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek