Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Üretim Yönetimi

Ders Kodu8604A.216
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Alparslan OĞUZ
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımıİşletmelerde üretim yönetimini kavramı açıklanarak, üretim yönetiminin ürün geliştirmeden, üretim planlamaya kadar geçirdiği tüm aşamaları.
Hedeflerİşletmelerde üretim yönetimi fonksiyonunun yerine getirdiği işlevlerin kavranması. Üretim yönetimini ilgilendiren konuların neler olduğunun belirlenmesi. Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim sistemlerini tanıma.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Üretim sistemlerini sınıflandırır.
2En iyi kuruluş yerinin seçiminde kullanılan yöntemleri açıklar.
3İş yeri düzeni plânlamasını açıklar.
4Üretim plânlaması stratejilerini açıklar.
5Üretim programlanmasının nasıl yapıldığını açıklar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar
2Sistem Yaklaşımı ve Üretim Sistemi
3Üretim Yönetiminde Performans Ölçütleri
4Ürün geliştirme
5Talep Tahminleme
6Kapasite Planlama
7Kuruluş Yeri Seçimi
8Kuruluş Yeri Seçimi Yöntemleri
9İşyeri Düzenleme ve Malzeme Nakli
10İşyeri Düzenleme Yöntemleri
11Proje Yönetimi
12Proje Yönetiminde Gant ve PERT/CPM Yöntemleri
13Üretim Planlama
14Üretim Planlama
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım31442
Soru-Yanıt166
Rapor Hazırlama166
Rapor Sunma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1115
ÖÇ2115
ÖÇ3115
ÖÇ4115
ÖÇ5115

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek