Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Konaklama Muhasebesi

Ders Kodu8604A.239
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. İlteriş Saltuk KEFÇİ
Kaynaklar
  • 1. Yard.doç.dr. Yaşar YILMAZ ??Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü?? detay yay. 2004 Yrd.doç.dr. Yaşar YILMAZ ??Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü?? detay yay. 2004
Ders TanımıKonaklama işletmeleri organizasyonu ve muhasebe işlemleri. Konaklama işletmelerinde resepsiyon muhasebesi, Yiyecek-içecek bölümü muhasebesi, işçilik, ücret , oda, yemek maliyetleri tesbiti
HedeflerKonaklama muhasebesiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilme. Konaklama muhasebesinin özeliklerini kavrama. Konaklama işletmelerinde maliyet kar belirledikten sonra işletmenin temel finansal tabloları düzenleyebilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Konaklama işletmelerinin özelliklerini bilmek
2Konaklama işletmelerinin hesap planlarını oluşturmak
3Konaklama işletmelerinde yabancı para işlemlerini takip etmek
4Konaklama işletmelerine ilişkin dönem sonu işlemlerini yapmak
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Konaklama işletmelerinin organizasyonu, tanımı
2Konaklama işletmelerinin ülke ekonomisine katkıları
3Otel işletmelerinin tanımı, sınıflandırılması
4Tek düzen muhasebe muhasebe sisteminin konaklama işletmelerine uygulama şekilleri
5Tek düzen muhasebe muhasebe sisteminin konaklama işletmelerine uygulama şekilleri
6Konaklama işletmelerinde resepsiyon muhasebesi
7Resepsiyonun tanımı, görevi ve muhasebe
8Yiyecek içecek bölümünün muhasebeleştirilmesi
9Konaklama işletmelerinde işçilik ve ücretler
10İşçilik giderleri
11İşçilik giderleri
12Oda ve yemek maliyetlerinin tesbiti
13Hizmet üretim maliyetini belirleme
14Örnek problem çözümü
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1333554544554444444434444
ÖÇ2444555545445555545334455
ÖÇ3555545454445545545455445
ÖÇ4544454554445545455454555
ÖÇ5455555544555444555444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek